HemSök efter kurserAgil förändringsledning

Agil förändringsledning

Hur man hanterar förändring är en väsentlig del av varje organisations tillväxt och framgång. Men hur använder vi de metoder och verktyg som finns inom förändringsledning i en verksamhet som arbetar med agila metoder? Hur mycket skiljer det sig egentligen? På den här kursen går vi igenom grunder och praktiskt tillvägagångsätt för förändringsledning och tittar på det utifrån ett agilt perspektiv.


Plats
Stockholm

Utbildningsformer
Classroom

Längd
1 dag

Pris
9900 kr

Målgrupp

Du som har en ledande roll i att driva förändring. Exempelvis förändringsledare, programledare, projektledare, processledare, chef, agil coach, produktägare, produktchef, scrum master.  Kursen riktar sig till dig som vill känna dig stärkt i att leda förändringsarbete och praktiskt arbeta med förändringar på individuell och organisatorisk nivå i en verksamhet med agila metoder. 

Förkunskaper

Alla är välkomna. Men passar främst dig med fokus på förändringsledning i en verksamhet med agila arbetssätt.  

Kursinnehåll

​Kursen har fokus på att praktiskt leda, planera och genomföra ett förändringsarbete i en organisation med agila arbetssätt. Vad ska jag tänka på, vilka metoder kan jag använda och hur ser processen ut från nuläge till nyläge. Ni som deltagarna får jobba case-baserat och praktiskt använda och pröva på några delar i vårt förmedlade angreppssätt.​  

Du får också en inblick i delen av förändringsarbetet som handlar om att förstå hur människor agerar i förändringen, hur vi beter oss och hur du bemöter detta i ditt arbete.  

Efter kursen kommer du ha kunskaper om:  

  • Hur du leder ett förändringsledningsarbete i en verksamhet med agila metoder 
  • Förståelse för hur människor gör i förändring, kopplat till beteenden och värderingar​ 
  • Förståelse för förändringsledningens betydelse i din organisation​ 
  • Förståelse för vilka förberedelser som behövs för att lyckas med förändringsarbetet​