HemSök efter kurserAgil förändringsledning

Agil förändringsledning

Lär dig hur du förbereder och skapar en organisation som är redo för förändring samt vad som krävs för att leda lyckade förändringar som ger effekt och skapar värde. 

 

Vill du veta hur du kan släppa loss medarbetarnas inneboende motivation och kraft i förändringsarbetet? I så fall är det här en kurs för dig.


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
1 dag

Pris

Målgrupp

Chefer och ledare med personalansvar och ansvar för att förändra/förbättra sin verksamhet samt förändringsledare.

Program- och projektledare

Produktägare och ansvariga för affärsutveckling

Portföljägare, projektkontor och processägare

Förkunskaper

Alla är välkomna att delta på kursen, oberoende av erfarenheter, men följande förutsättningar skapar en god grund för lärande:

Erfarenhet som ledare, antingen med eller utan direkt personalansvar

Intresse för människan och det mänskliga perspektivet för att uppnå verksamhetsnytta effektivt

Intresse för coachande ledarskap (Servant Leadership)

Kursinnehåll

Du får en övergripande förståelse för principerna bakom Förändringsledning samt hur du använder de principerna i praktiken. Du kommer att lära dig vad människor behöver i förändring, vad, hur och av vem som kommunicerar, förebygga och hantera motstånd, kopplingen mellan förändringsarbetet och utvecklingsarbetet etc. Du kommer förstå och tillgodogöra dig det mänskliga perspektivet och förstå vad det innebär och varför det spelar roll.

Genom denna kurs får du utveckla din kompetens i att vägleda organisationen och dess individer på en förändringsresa och skapa bästa förutsättningar för att önskad effekt uppstår i verksamheten.Du kommer få med dig ett antal verktyg som du kan använda i framtida förändringar. Du kommer också att ta med dig en djupare förståelse för de processor som människor går igenom i samband med förändring.