HemSök efter kurserAgil introduktion

Agil introduktion

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_full

Denna kurs är en heldags introduktion till agila metoder med exempel från Scrum, Kanban och Lean, där du oavsett roll i organisationen, får en grundläggande överblick, nyttiga exempel att ta med till din egen vardag och inspireras till djupare kunskaper inom området.

Syftet med denna agila workshopsdag är att överblicka, inspirera samt ge dig möjlighet att hitta nästa steg i din egen och organisationens agila utveckling.


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
1 dag

Pris
9900 kr

Mål

Du får lära dig

Efter kursen har du koll på det gemensamma fundamentet för Lean och Agile. Du har tittat på Scrum och ett par metoder till och vet hur dessa fungerar. Du har tillsammans med de andra kursdeltagarna övat i att tillämpa leantänkande och gått på spilljakt i kunskapsorganisationen. Inte minst har ni lärt er om kaizen, att ständigt förbättra verksamheten i små steg.

Kursinnehåll

  • Agilt tänkande vs traditionell projektmetodik
  • Det agila manifestet
  • Hur och varför metoderna fungerar
  • Agila metoder - historik
  • Genomgång Scrum och Kanban
  • Lean - historik och principer
  • Retrospektiv