HemSök efter kurserAgil kravhantering

Agil kravhantering

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_halfstar_empty

Agil Kravhantering, vad är det? Istället för att identifiera och bryta ner systemkrav i stora massor, vill man i agila metoder identifiera och förfina kraven kontinuerligt. Målet är att skapa ett jämnt flöde där varje identifierat behov hos slutanvändaren implementeras så snart som möjligt. Man vill också tydligt kunna spåra varje krav på mjukvaran till en nytta som slutanvändaren får uppleva. 

Kursen är framtagen av Ola Berg som levererat utbildning inom Agila metoder under flera år tillsammans med Informator. I kursen utgår vi från fokus på de lite större sammanhangen: den agila organisationen (vertikalt) och det smidiga värdeflödet tvärs genom organisationen till en mottagare (horisontellt). Hur får vi frihet på arbetet utan att vi själva eller organisationen går sönder?

Du får lära dig

Efter kursen har du lärt dig hur du kan arbeta med krav på ett agilt arbetssätt. Rent praktiskt får du lära dig hur du skriver user stories och hur du kontinuerligt kan arbeta med förfining av krav. 


Utbildningsformer
Remote

Längd
1 dag

Pris
9900 kr

Målgrupp

Alla som arbetar med kravhantering i organisationer som driver/vill driva utveckling agilt t ex produktägare, kravanalytiker, beställare, systemutvecklare, arkitekter.

Förkunskaper

Kursen förutsätter grundläggande kunskaper i agila metoder motsvarande Scrum Master med Certifiering.

Agil kravhantering kursinnehåll

  • User stories (brukarberättelser) som kravfångstverktyg
  • Relation till UML-dokumentation
  • Typanvändare och scenarion (personas and journeys) och andra verktyg från lean UX, 
  • Backlogghantering
  • Tekniker för att få med testaktiviteter tidigt i kravfångsten
  • att arbeta med gradvis förfining