HemSök efter kurserAgil projektledning - Projektledning med Agila metoder

Agil projektledning – Projektledning med Agila metoder

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_empty

Den här kursen ger dig smakprov på flera olika agila metoder. Du lär dig att kombinera dessa med traditionell projektmetodik och ges möjlighet att plocka ut de delar som passar dig och ditt projekt allra bäst. 

Agil projektledning handlar om att driva projekt på ett smidigare och mer effektivt sätt. Att arbeta agilt innebär bland annat att arbeta i korta steg för att snabbt kunna agera på förändringar och att på ett strukturerat sätt involvera kunden under hela projektet.


Plats
Stockholm

Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
2 dagar

Pris
16900 kr

Målgrupp

Projektledare, projektmedlemmar, teamledare, linjechefer, processägare, förändringsledare etc. Alla som är nyfikna på hur agila metoder kan tillämpas i sin bransch eller organisation. Den passar dig som ser ett behov av att bli mer agil utan att för den sakens skull släppa taget om den gamla projektmetodiken. Kursen ger en bred översikt lämpad för många olika roller. Innehållet lämpar sig såväl för tjänsteföretag som för tillverkande och för både privat och offentlig sektor.

Mål

Efter kursen har du fått ökad förståelse för vilka förutsättningar som krävs för att det ska gå att tillämpa agila arbetsmetoder i ett projekt. Du kommer också bättre förstå vad som skiljer och vad som är lika, beroende på om man väljer att genomföra ett projekt agilt eller traditionellt. Du kommer även kunna koppla ihop agil metodik och roller med en traditionell metodik/projektroller och använda delar av bägge världar i samma projekt. 

Vi lägger stor vikt vid organisationens förutsättningar att vara agil samt fokuserar på ”nytt sätt att tänka” snarare än att ”fastna i modeller”. Du får insikt i fördelar och nackdelar hos de olika arbetssätten och exempel på best practice från flera olika organisationer – organisationer som strävar mot den smidighet som krävs för att ständigt förbättras och utvecklas löpande med sin verksamhet. I kursen ingår många praktiska övningar, erfarenhetsutbyten och praktiska råd.

Förkunskaper

Erfarenhet av projektarbete och projektledning rekommenderas. Du behöver inte ha kunskaper i systemutveckling då denna kurs inriktar sig på agilitet oavsett bransch.

Projektledning med Agila metoder kursinnehåll

Skillnaden mellan en metodik och ett arbetssätt

 • Agila ramverk – inte regelverk. Jobba agilt på ert egna sätt.
 • Tillvägagångssätt att utföra uppgifter och lösa problem

Projektmetodik

 • Grunderna i traditionell projektmetodik (t ex enligt PMBOK, PROPS, PPS osv)
 • Likheter och skillnader agilt kontra traditionellt

Lean och agila metoder – hur hänger det ihop?

 • Lean – ett synsätt, agilt – en värdering

Kort introduktion till lean

 • Teamwork, kommunikation, effektivt utnyttjande av resurser och ständig förbättring

Agila arbetssätt - Scrum, Kanban, Scrumban och DSDM

 • Exempel på agila arbetsmetoder
 • Det agila manifestet – ledorden för det agila förhållningssättet
 • Den agila synen på tid och resultat
 • Passar agila metoder alla typer av projekt och organisationer?

Roller

 • Traditionella projektroller
 • Roller i projekt som genomförs agilt
 • Hur matchar man de båda världarna - vem tar projektledarrollen och vem är beställare?
 • Chefens roll i agila projekt

Agil metodik

 • Agil planering och tidsskattning
 • Agil kravhantering
 • Agil riskhantering

Vad skiljer och vad är lika under genomförandet?

 • Tidsrapportering
 • Projektmöten
 • Styrgruppsmöten
 • Ändringshantering

När passar agila metoder?

 • Goda förutsättningar för agila projekt
 • Sämre förutsättningar för agila projekt
 • Agila metoder i stora projekt
 • Arbete på distans

Change Management – hur blir vi mer agila?

 • Agilt och lean - mer ett förhållningssätt än metodik
 • Kund- och verksamhetsnytta i fokus
 • Passar det agila arbetssättet alla typer av organisationer och projekt?
 • Att införa agila metoder - tips, goda råd samt fallgropar

Denna utbildning levereras av Informator tillsammans med vår samarbetspartner Freddie Hahn, som driver agilcoachen.se och effektivaworkshops.se.

Lyssna på när Freddie berättar mer om Projektledning med agila metoder! (3 minuter)

Utbildare

Freddie Hahn

Freddie är projektledare och entreprenör och jobbar dagligdags både med både agil och traditionell projektledning. Han har lång erfarenhet av ledarbefattningar i större organisationer, mycket inom lean organisations- och produktutveckling och lean startups.

Freddie jobbar idag med coachning och rådgivning för både ledare och team och håller kurser inom modernt ledarskap, effektivitet, projektledning och förändringsledning. Han genomför regelbundet workshops – både online och onsite - inom dessa områden. Han är också utbildad i pedagogik och lärande vid Harvard samt i Agile Leadership vid University of Maryland.

Referenser

 • Spännande och givande kurs om projektledning med agila metoder. Freddies långa erfarenhet, roliga anekdoter och skämt i sann Göteborgsanda fick tiden att flygga förbi alldeles för fort. Bra uppdelning mellan presentation och gruppövningar som genomfördes smidigt digitalt.

 • Projektledning med agila metoder ger dig en grundläggande och tydlig utgångspunkt för ditt framtida arbetsliv, och efter kursen kommer du inte vilja jobba på något annat sätt än agilt. Kursledaren var engagerande, öppen, bjöd på sig själv och kunde ge bra exempel från vardagen och arbetslivet som levandegjorde teorin och vi fick på olika sätt snabba tips på hur vi kan gå framåt med små steg för att på sikt få till de stora förändringarna.

 • ”Bra kurs som jag kommer att kunna applicera i mitt arbete inte bara i projekt men i mycket annat som jag gör. Freddie var mycket kunnig och hade förmågan att förmedla budskap och hålla mig intresserad i två hela dagar. Jag tycker om när saker och ting appliceras till verkligheten vilket jag tycker att Freddie gjorde hela tiden.”

Andra har även varit intresserade av dessa kurser: