HemSök efter kurserAgile Hands-On - Scrum/Kanban

Agile Hands-On – Scrum/Kanban

Välkommen till en heldag med övningar och praktisk genomgång av hur man med olika metoder kan anpassa sitt agila arbetssätt.

Denna workshop riktar sig mot dig som fått en introduktion till Agile/Scrum, kanske arbetat ett tag, men nu vill ha en genomgång med tips och tricks för att bäst kunna arbeta enligt dessa metoder.


Utbildningsformer
Classroom

Längd
1 dag

Pris
10950 kr

Förkunskaper

Kursen kräver förkunskaper motsvarande Informators kurs Introduktion till agila metoder - Lean, Scrum & Kanban.

Agile Hands-On - Scrum/Kanban kursinnehåll

Retrospektiv

All processförbättring börjar med att man funderar på hur det gått hittills och vad man kan göra bättre. Vi börjar dagen med ett retrospektiv där deltagarna dels får lyfta det som de själva ser som sina största behov, och där de lär sig metoder för att själva kunna hålla fruktbara retrospektiv.

Sprintplanering

Efter retrospektivet följer planeringen inför nästa sprint. Vi tittar på olika metoder för hur man håller i sprintplaneringar, skillnaden mellan VAD-planering och HUR-planering, produktägarens ansvar, hur man får produktägaren att förstå sitt ansvar, och hur man agerar när produktägaren är frånvarande.

Vi tittar också på olika estimeringsmetoder, på när man inte behöver estimering, och hur det relaterar till projektplanering i stort.

Sprintarbetet

Sprintarbete kan bedrivas på olika sätt. Vi tittar på effektiva och mindre effektiva dagliga möten, övriga möten, hur man gör sig av med övriga möten, ompyssling av backloggen, vilken sorts rapportering och dokumentation som är tillräcklig och vilken som är överflödig.

Avvikelsehantering

Ingen sprint går enligt skolboken. Att vara effektiv i Scrum handlar om att hantera alla avbrott och avvikelser på ett så bra sätt som möjligt. Här fokuserar vi på Lean och hur vi med hjälp av principer från Lean kan göra avvikelser och anpassningar på bästa möjliga sätt.

Inte minst tittar vi på olika sätt som finns att hantera allt händelsestyrt arbete som brukar störa organisationer: supportärenden, snabba förändringar, sjukdom, ny kunskap. Vi tittar på hur man kan kombinera Scrum med andra metoder som Kanban för att hantera händelsestyrt arbete bättre.

Kaizen

Ordet är japanskt och betyder ungefär "tid för förbättring". Vi sammanfattar dagen utifrån de problem vi identifierade på morgonen, och tar fram konkreta förändringsförslag som deltagarna kan tillämpa i sitt arbete redan dagen därpå.