HemSök efter kurserAgile Product Ownership

Agile Product Ownership

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_empty

Fler och fler organisationer upptäcker att det är omöjligt att ha bara en produktägare, det krävs en produktledningsgrupp. I den här kursen lär du dig arbeta med produktägarskap i en Agil utvecklingsorganisation. 

Kursen är framtagen och levereras av Ola Berg som levererat utbildning inom Agila metoder under flera år tillsammans med Informator. Ola är lean/agil-vägvisare med fokus på de lite större sammanhangen: den agila organisationen (vertikalt) och det smidiga värdeflödet tvärs genom organisationen till en mottagare (horisontellt). Hur får vi frihet på arbetet utan att vi själva eller organisationen går sönder?


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
1 dag

Pris
9900 kr

Målgrupp

Kursen passar både dig som ska ha rollen Scrum Product Owner, men även alla som sitter i en produktledning eller arbetar nära en sådan organisation.

Förkunskaper

Vi rekommenderar kunskaper motsvarande Informators kurs T1420 Introduktion till Agila metoder - Lean, Scrum & Kanban och viss erfarenhet av att arbeta med Agila metoder.

Agile Product Ownership kursinnehåll

Du får lära dig

  • Vad agilitet innebär i en större utvecklingsorganisation
  • Vilka mandat en produktägare behöver söka
  • Hur man strukturerar en backlogg utifrån olika sorters krav (verksamhetsmål, funktioner, möjliggörare, och begränsningar)
  • Hur man prioriterar utifrån väntekostnad ("Cost of Delay") och viktade korta jobb ("Weighted Shortest Job First")
  • Tekniker för att göra kostnads- och kalendertidsprognoser, både med hjälp av estimat och utan estimat då vi använder mätvärden och statistik istället.  
  • Säkerställa att leveransen möter allas behov och levererar nytta.