HemSök efter kurserAtt facilitera effektiva workshops och möten

Att facilitera effektiva workshops och möten

Förmågan att leda ett möte effektivt är en grundläggande kompetens som omfattar alla mötestyper och riktar sig till alla mötesledare. Vi utreder vilka de grundläggande förutsättningarna är och vilken roll och vilka möjligheter du har som mötesledare.

Förmågan att utveckla effektiv kommunikation handlar om förståelse för hur den kreativa processen fungerar. Att på ett genomtänkt användande av metoden kan få deltagarna att medverka på bästa sätt. En skicklig mötesledare kan genom att utnyttja summan av de enskilda individernas samlade förmågor och färdigheter få 1+1 att bli 3 istället för 2.


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
1 dag

Pris
10500 kr

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill bli bättre på att leda grupper i effektiva workshops och arbetsmöten. Exempelvis teamledare, gruppledare, projektledare, chefer, processutvecklare, förändringsledare och många fler

Mål

Att ge dig kunskaper, färdigheter och verktyg för att framgångsrikt kunna leda effektiva workshops och möten mot ett uppsatt mål.

Förkunskaper

Kursen kräver inga förkunskaper även om det är bra med en viss möteserfarenhet.

Effektiva möten kursinnehåll

Workshops- eller mötesledarensuppgift är att hjälpa gruppen att nå detta mål genom att stimulera kreativitet, innovation och samarbete. Förberedelser, struktur, kreativitet, processdesign, idégenererings- och beslutstekniker är några av de saker som hjälper dig som workshops- eller mötesledare– både i digitala och fysiska möten.

Inledning

 • Skillnad på workshop och arbetsmöte
 • Grunderna i facilitering
 • Facilitatorns roll och ansvar
 • Facilitatorns verktygslåda – vilka verktyg behövs?
 • Så skapar du psykologisk trygghet i en grupp
 • Grafisk facilitering – vad är det och hur du kan använda det

Före

 • Syfte och mål – varför vi ska träffas och vad ska vi göra?
 • Värdeskapande deltagare
 • Processdesign – tydlig struktur i en kreativ miljö
 • Välja verktyg och tekniker för beslutsfattande, kreativitet och prioritering
 • Det skapande mötesrummet – praktiska förutsättningar
 • Konsten att hålla sig neutral

Under

 • Framgångsrik introduktion
 • Regler och ramverk för workshopen eller mötet
 • Att leda gruppens process – vad skapar samspel och dynamik
 • Tekniker för beslutsfattande
 • Öppna frågor – frågeteknik som stimulerar
 • Att hantera besvärliga situationer som kan uppstå
 • Hur hjälper jag gruppen att fatta beslut? Att dokumentera resultatet

Efter

 • Utvärdering av workshopen eller mötet
 • Action plan – hur följer jag upp resultatet

I kursen varvas ett stort antal praktiska övningar med teori. Tyngdpunkten ligger på de praktiska övningarna och du får lära dig flera verktyg och tekniker som är vanliga vid workshops och arbetsmöten. Du får exempel på ett antal icebreakers, energizers, kreativitetsövningar, idégenererings- och beslutsverktyg.