HemSök efter kurserAtt facilitera effektiva workshops och möten

Att facilitera effektiva workshops och möten

Förmågan att leda ett möte effektivt är en grundläggande kompetens som omfattar alla mötestyper och riktar sig till alla mötesledare. Vi utreder vilka de grundläggande förutsättningarna är och vilken roll och vilka möjligheter du har som mötesledare.

Förmågan att utveckla effektiv kommunikation handlar om förståelse för hur den kreativa processen fungerar. Att på ett genomtänkt användande av metoden kan få deltagarna att medverka på bästa sätt. En skicklig mötesledare kan genom att utnyttja summan av de enskilda individernas samlade förmågor och färdigheter få 1+1 att bli 3 istället för 2.


Plats
Göteborg

Utbildningsformer
Classroom

Längd
1 dag

Pris
10500 kr

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till personer som i sitt arbete har som uppgift att leda möten och workshops ex. Teamledare, gruppledare, projektledare, chefer, processutvecklare, förändringsledare

Även andra personer kan med behållning i delta i kursen och hämta idéer och inspiration för att utveckla sitt deltagande i möten på sin arbetsplats.

Mål

Utbildningen ger dig kunskaper, skills och verktyg för att framgångsrikt kunna leda effektiva workshops och möten.

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs.

Effektiva möten kursinnehåll

Workshops- eller mötesledarensuppgift är att hjälpa gruppen att nå detta mål genom att stimulera kreativitet, innovation och samarbete.

Förberedelser, struktur, kreativitet, processdesign, idégenererings- och beslutstekniker är några av de saker som hjälper dig som workshops- eller mötesledare– både i digitala och fysiska möten.

I kursen varvas ett stort antal praktiska övningar med teori med tyngdpunkt på de praktiska övningarna och du får lära dig flera verktyg och tekniker som är vanliga vid workshops och arbetsmöten. Du får exempel på ett antal icebreakers, energizers, kreativitetsövningar, idégenererings- och beslutsverktyg.

Kursinnehåll:

 • Skillnad på workshop och arbetsmöte
 • Grunderna i facilitering
 • Facilitatorns roll och ansvar
 • Facilitatorns verktygslåda – vilka verktyg behövs?
 • Så skapar du psykologisk trygghet i en grupp
 • Grafisk facilitering – vad är det och hur du kan använda det

 • Syfte och mål – varför vi ska träffas och vad ska vi göra?
 • Värdeskapande deltagare
 • Processdesign – tydlig struktur i en kreativ miljö
 • Välja verktyg och tekniker för beslutsfattande, kreativitet och prioritering
 • Det skapande mötesrummet – praktiska förutsättningar
 • Konsten att hålla sig neutral

 • Framgångsrik introduktion
 • Regler och ramverk för workshopen eller mötet
 • Att leda gruppens process – vad skapar samspel och dynamik
 • Tekniker för beslutsfattande
 • Öppna frågor – frågeteknik som stimulerar
 • Att hantera besvärliga situationer som kan uppstå
 • Hur hjälper jag gruppen att fatta beslut? Att dokumentera resultatet

 • Utvärdering av workshopen eller mötet
 • Action plan – hur följer jag upp resultatet