HemSök efter kurserAtt lyckas som konsult

Att lyckas som konsult

Det här är en kurs för dig som arbetar som konsult mot såväl kunder som personer i den egna organisationen. Kursen är synnerligen lämpad för konsultteam som behöver svetsas samman. Passar att genomföras i samband med kickoffer och liknande.


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
2 dagar

Pris
20450 kr

Målgrupp

Du som arbetar som konsult mot såväl kunder som personer i den egna organisationen. Kursen är synnerligen lämpad för konsultteam som behöver svetsas samman. Passar att genomföras i samband med kickoffer och liknande

Kursmål

Efter kursen:

 • Ser du dig själv och din uppgift som något du råder över.
 • Är du målinriktad.
 • Kan du ta betalt för ditt arbete.
 • Kan du göra varje uppdrag till en succé.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll för Att lyckas som konsult

1. Konsultrollen

 • Vad är en konsult?
 • Vad är viktigt hos konsulten?
 • Vad tillför konsulten?
 • Orsaker till att konsulten efterfrågas: kompetensbrist, kapacitetsbrist, idéspruta, bollplank, städa upp
 • Att bli konsult – problem, möjligheter, kontakter, erfarenheter, mål och medel
 • Konsultativt beteende
 • Kompetensområden, Fack-, Social, Kommersiell- och Verkställande kompetens
 • Första intrycket 
 • Förtroende och etik

2. Att arbeta med rätt sak

 • Personlig planering
 • Att själv planera sin tid
 • Tidsslöseri
 • Paretoprincipen
 • Prioritera de viktigaste ¨målen och vidhängande aktiviteter
 • Konsten att säga NEJ!
 • Besluta, planera och genomföra

         

3. Mitt agerande, personutveckling

 • Positivt tänkande, öka självförtroendet
 • Att ta risker
 • Förberedelse och förtroende
 • Aktivt lyssnande
 • Trovärdighet, förtroendeattityden
 • Problem, beslut, visioner, idéer, mål
 • Reagera på gensvar

4. Marknadsföring och kommunikation

 • Retorik
 • Engagemang
 • Argumentation
 • Att marknadsföra och sälja tjänster
 • Marknadsplanen, marknadsverktyg, affärsidéer, prospekt och kunder
 • Kundrelationer och kundvård, relationer och engagemang
 • Struktur och form
 • Kommunikation

6. Behov och möjligheter hos kund

 • Att fånga önskemålen
 • Förslag
 • Kundsamtal
 • Uppföljning och rätt leverans

 

7. Ekonomi

 • Ekonomiska samband
 • Sätta upp ekonomiska mål
 • Ekonomiska flöden
 • Att ta betalt och hur
 • Att beskriva och förklara sina kvaliteter, referenser, kvalitet, styrka

 

8. Individuell handlingsplan

 • Handlingsplan för hur man skall agera efter kursen
 • Konkret implementering av dina mål och möjligheter
 • Uppföljning

Referenser

 • ”Läraren är fantastiskt trevlig och engagerad i utbildningen. Det väl genomtänkta kursmaterialet sammanvävs med lärarens egna erfarenheter inom yrket och slutresultatet ger en väldigt matnyttig kurs för de som vill lyckas bli en bra konsult.”