HemSök efter kurserBusiness Analysis in Practice

Business Analysis in Practice

I kursen Business Analysis in Practice har vi utgått från vår egen erfarenhet och internationella best practices och designat en praktiskt inriktad kursupplevelse för att verkligen säkerställa att de ska kunna omsätta kursens innehåll i din egen vardag.

I kursen Business Analysis in Practice förser vi dig med en grundlig teoretisk genomgång inom området samtidigt som vi lägger särskilt stort fokus på att träna och coacha dig i de praktiska färdigheter du behöver i rollen som Business Analyst.

Tillsammans med din lärare och dina kurskollegor ställs du under kursen inför utmaningen att praktiskt arbeta igenom de centrala arbetsmomenten som en Business Analyst vanligtvis ansvarar för i ett förändringsinitiativ. I mindre grupper kommer vi att genomföra ett 20-tal olika övningar baserat på ett sammanhängande och verklighetstroget case som är designat specifikt för att lära dig arbeta med verksamhetsanalys i praktiken. Du kommer öva på att ta fram och analysera verksamhetsbehov, förvandla behov till krav på lösning och projektförslag samt i att säkerställa och kommunicera värdet av förändringen.


Utbildningsformer
Remote

Längd
3 dagar

Pris
23950 kr

Kursinnehåll

Concepts, Roles and Definitions

 • Describe the Business Analyst Role

Stakeholders and Needs

 • Perform a Stakeholder Analysis
 • Capture Stakeholder Requirements
 • Create an Business Analysis Activity Plan

Strategy Analysis

 • Document the Business Goals and Strategic Objectives
 • Describe the Current State
 • Describe the Future State
 • Define Future State Objectives & Assess Potential Value
 • Identify and Assess Risks Implementing the Future State
 • Define Project Scope and Output
 • Verify Project Output towards Strategic Objectives

Solution Requirements and Options

 • Define the Solution Requirements
 • Validate Fulfilment of Stakeholder Requirements
 • Prioritize the Requirements
 • Verify Requirement Quality
 • Assess Options & Select Solution

Solution Design and Modelling

 • Model the Product Development Process
 • Model the Domain Information
 • Write a User Story
 • Draw a Wireframe
 • Define the Non-functional Requirements
 • Model the Intranet Integration with a Sequence Diagram
 • Specify the Publish-to Intranet Interface

Measure and Improve Performance

 • Assess & Improve Organizational Readiness
 • Define Solution Performance KPI’s
 • Analyse Measurement Results & Suggest Improvements

I samband med övningarna kommer läraren att guida och ge feedback på både tillvägagångssätt och lösningsförslag och säkerställa att du förstått den ”röda tråden” i arbetet.