HemSök efter kurserC-programmering – Grundkurs

C-programmering – Grundkurs

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_half

Utbildningen C-programmering – Grundkurs vänder sig till programmerare och systemerare som ska underhålla befintlig C-programvara.

Du får lära dig läsa, förstå, vidare- och nyutveckla C-kod, vad som ger portabilitet respektive icke-portabilitet och ANSI-standardbiblioteket. Du får också en orientering i moderna utvecklingsverktyg.


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
4 dagar

Pris
31450 kr

Målgrupp

Programmerare och systemerare som ska underhålla befintlig C-mjukvara. För den som ska nyutveckla rekommenderas att gå direkt på C++ programmering.

Mål

Du får lära dig:

 • Läsa och förstå all slags C-kod
 • Underhålla och modifiera/bygga ut befintliga C-program
 • Utveckla nya programmoduler
 • Vad som skapar portabilitet och icke portabilitet
 • Hur ANSI-standardbiblioteket är uppbyggt
 • Vilka moderna utvecklingsverktyg som finns

Förkunskaper

Allmän kunskap i dataprogrammering och gärna kunnande och erfarenhet från något annat språk. Kursen genomförs normalt i Windowsmiljö, varför användarkunnande i Windows underlättar.

Kursinnehåll: C-programmering – Grundkurs

1. Introduktion

 • Egenskaper hos språket
 • Historik och standardisering
 • Användandet av C i olika miljöer och för olika ändamål

2. Översikt över C

 • Grundläggande syntaxregler
 • Main-funktionen och anrop till andra funktioner
 • Variabler och typer
 • Lagringsklasser och synlighet
 • De vanligaste operatorerna
 • Parameteröverföring i C - alltid med värdeöverföring
 • Programflödeskontroll
 • Härledda, egendefinierade typer

3. Utvecklingsmiljön

 • Operativsystemet - vanligen Windows-verktyget behandlas endast i den mån det behövs för enkel kompilering av teckenbaserade applikationer. Ev prövas också debugfunktioner.

4. Variabler och typer

 • Skillnaden mellan definition och deklaration
 • Namnregler för lokala och globala variabler
 • Heltalstyper och flyttalstyper
 • Tecken, konstanttecken och escapesekvenser

5. Programflödeskontroll

 • Flera satser i ett block
 • Villkor -if och if-else, nästlade if-else
 • Slingor med for, while och do-while
 • Switch-satsen, alternativ till nästlade if-else-satser

6. Uttryck och operatorer

 • Vad är operator kontra operander?
 • Språkets grupper av operatorer –aritmetiska, logiska, jämförande och bitvisa
 • Avsaknaden av logisk variabeltyp
 • Prioritet och associativitet
 • Sizeof-operatorn
 • Typkontroll och implicit/explicit typkonvertering i C

7. Funktioner

 • Funktionsdefinition (prototyp) kontra definition
 • Strukturering med hjälp av funktionell nedbrytning
 • Parameteröverföring och returnering
 • Synlighetsregler – lokala variabler
 • Vad händer egentligen vid ett funktionsanrop?
 • Rekursiva funktioner – funktioner som anropar sig själva

8. Preprocessorn

 • Makron – ett sätt att definiera konstanter och små funktioner
 • Inkludering av header-filer
 • Villkor för kompileringen

9. Vektorer och pekare

 • Vektorer – en indexerad rad av variabler
 • Pekare är minnesadresser
 • Sambandet mellan vektorer och pekare, en egenhet i C
 • Möjligheten att använda vektornamn som pekare och pekare som vektornamn
 • Dynamisk minnesallokering ger en pekare
 • Strängar som ett specialfall
 • Pekare till funktioner

10. Strukturer

 • Möjlighet att kombinera data i större strukturer
 • Användandet av pekare till strukturer.
 • Olika medlemsdata
 • Unioner, ett sätt att komprimera data
 • Strukturdeklarationer med typedef

11. Modularisering

 • Uppdelning i header och implementation
 • Header-filen som interface
 • Synlighetsregler vid modularisering

12. Standardbiblioteket

 • Historik kring standardiseringen
 • Standardbibliotekets omfattning och huvudgrupper - filhantering, stränghantering, minneshantering och matematikfunktioner m m
 • Möjligheten att använda andra bibliotek och API:er

13. Vanliga fel

 • Genomgång av typiska fel, logiska och syntaktiska

14. Verktyg

 • Make-filer, Debugger och Browsers

15. Framtiden 

Övningar:

 • Ett första program i C
 • Beräkna cirkelarea
 • Visa teckenrepresentation
 • Konvertera teckenrepresentation
 • Beräkna typstorlekar
 • Enkel fickräknare
 • Bitvis skift och maskning
 • Beräkna maxtal
 • Siffror till text
 • Behandla argumentsträng
 • Räkna tecken i strängar
 • Allokera dynamiskt minne
 • Litet register med länkad lista
 • Konstruera en stack
 • Program för filkopiering

Andra har även varit intresserade av dessa kurser: