HemSök efter kurserChatGPT Basic Prompting

ChatGPT Basic Prompting

"Prompting" innebär att kommunicera med en AI-tjänst. Det kan handla om att ställa en fråga, ge en uppmaning eller någon form av instruktion.

Att lära sig prompta är viktigt eftersom vi i framtiden kommer se allt fler produkter som kräver att vi kan arbeta med AI. Precis som det idag är viktigt att kunna använda en mailbox eller söka på Google, kommer det i framtiden att vara grundläggande att kunna hantera sådana här AI-tjänster.

En erfaren “promptare” kan arbeta lösa vissa typer av problem mycket snabbare än någon som bara förlitar sig på äldre tekniker, som att söka information på Google

Den vanligaste AI-modellen som används idag är ChatGPT, och det är denna tjänst du kommer att lära dig i denna kurs.


Utbildningsformer
Remote

Längd
0.5 dagar

Pris
4500 kr

Under kursen ChatGPT Basic Prompting kommer vi att utforska

  • Grundläggande principer för AI och hur ChatGPT fungerar.
  • Hur man formulerar effektiva prompts för att få bästa möjliga svar.
  • Faktakontroll och verifiering: Hur man dubbelkollar information som ChatGPT ger.
  • Hur man kan använda plugins för att ge AI-modellen utökade egenskaper.
  • Kursen avrundas med en praktisk övning där du får använda dina nyvunna kunskaper.