HemSök efter kurserCoachande Ledarskap i projekt

Coachande Ledarskap i projekt

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_half

Som Projektledare konkurrerar du om projektdeltagarnas tid mot såväl linjearbetet som andra projekt. Helst vill du få dina projektmedlemmar att prioritera just ditt projekt. Det du har att konkurrera med är bland annat ditt ledarskap. Coachande ledarskap kan vara ett sätt att få projektmedlemmarna att vilja välja ditt projekt. 

Coachande ledarskap innebär förmågan att stötta medarbetarna, så att de växer som individer. Det betyder att du bör ha en klar bild av dig själv, ditt projekt och din ledarstil. 


Plats
Stockholm

Utbildningsformer
Classroom

Längd
3 dagar

Pris
19900 kr

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som vill ha en bra grund att stå på i ditt ledarskap. Du är kanske projektledare, förändringsledare eller teamledare. Kursen passar ledare från alla typer av organisationer. 

Mål

Kursen ger dig kunskaper om kommunikation, grupputveckling, konflikthantering och genom övningar och exempel, en ökad insikt om din egna ledarstil. Utbildningen bygger på upplevelsebaserad inlärning och innehåller många praktiska övningar, reflektioner och diskussioner inom gruppen.

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

Introduktion ledarskap

 • Att utveckla sig själv och andra – ledarskapets ledstjärna
 • Min ledarstil och hur jag kan anpassa den efter situation

Det coachande ledarskapet

 • Coachande förhållningssätt - När kan man coacha?
 • Coachingsrelationen
 • Grunder och färdigheter för coaching

Hur vi människor fungerar

 • Värderingar och beteenden
 • Hur skapas våra olika kartor av verkligheten
 • Hjärnans funktion
 • Olika sätt att kommunicera 

Motivation och drivkrafter

 • Vad får dig motiverad och vad motiverar dina medarbetare?
 • Biologisk, yttre och inre motivation

Gruppen och dess utveckling

 • Gruppsammansättning och roller
 • Gruppdynamik - hur fungerar en grupp och varför?
 • Hur en grupp utvecklas
 • Vilket ledarskap ska jag tillämpa under de olika faserna?

Kommunikation – ditt viktigaste verktyg

 • Kommunikationsstilar
 • Aktivt lyssnande
 • Fokus på möjligheter eller problem?

Utbildare

Marie Bohlin

Marie är en civilingenjör, kommunikatör och coach med över 25 års erfarenhet av projektledning, affärsmässighet, kundfokus och människors drivkrafter. Har arbetat som chef inom svensk industri samt med praktisk och strategisk kommunikation.

Hon jobbar idag som coach samt med att ta fram och genomföra utbildningsprogram inom projektledning, ledarskap, förhandling och presentationsteknik.


Referenser

 • ”Jättebra. Marie är väldigt kunnig, kompetent och har ett mycket positivt sätt”