HemSök efter kurserDataanalys med hjälp av Microsoft Access från olika datakällor

Dataanalys med hjälp av Microsoft Access från olika datakällor

På kursen får du lära dig att lära sig använda verktyget Microsoft Access för att sammanställa data som skall ligga till grund för analyser av verksamheten


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
2 dagar

Pris
16950 kr

Målgrupp:

Du som arbetar med att sammanställa och analysera organisationens/avdelningens data från olika datakällor

Förkunskaper:

Grundläggande kunskaper om Excellistor

Innehåll: Dataanalys med hjälp av Microsoft Access från olika datakällor

  • Skapa ODBC-länkar mot databas i en SQL-Server.
  • Skapa relationer mellan tabellerna med hjälp av nyckelfält.
  • Omvandla listor i Excel till tabeller.
  • Importera och länka data från Exceltabeller.
  • Bygga urvalsfrågor med villkor och beräkningar i Access.
  • Skapa en fråga för kontroll av dubblettdata.
  • Förstå Gruppering av data i en fråga.
  • Använda funktioner i en fråga.
  • Skapa rapporter för utdata.
  • Exportera dataresultat.