HemSök efter kurserDesign Sprint

Design Sprint

Design sprint är en metod som är utvecklad av Google och är en effektiv problemlösningsmetod som för ett projekt framåt på kort tid.

Design Sprint är en 5 dagars process för att besvara att testa ett problem/ide. Fördelen med metoden är att hela teamet under dessa 5 dagar fokuserar på att hitta lösningar och att visualisera dessa i prototyper (High-fi), för att sedan testa av med kunder/användare.

Certifieringsförberedande

Efter genomförd utbildning erhåller du ett diplom

Bakgrund

Processen är användarcentrerad och har sin grund i Design Thinking. Ordet sprint syftar till att man tidsbegränsar designprocessen för att tvinga fram beslut och effektivisera arbetet.

Design Sprint kan användas:

  • När ett team (utvecklare, affärsutvecklare) snabbt vill komma framåt med en ny tjänst eller produkt
  • När man ska implementera en ny funktion eller koncept i befintlig produkt
  • För att effektivisera en förstudie

 


Utbildningsformer
Classroom

Längd
1 dag

Pris
9900 kr

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig en strukturerad process från ett definierat problem/ide till en prototyp som testats av med användare.

Du är sannolikt konceptutvecklare, produkt/tjänsteägare eller ansvarig för idé- och innovationsledning. Eller bara nyfiken på metoden som sådan och vad den har att erbjuda.

Kursinnehåll: Design Sprint

På kursen går vi igenom varför och hur man genomför en Design Sprint. Teori varvas med praktiska övningar och konkreta användarscenarion som du direkt kan ta med ut i din egen verksamhet.