HemSök efter kurserDesign Thinking

Design Thinking

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_empty

Design Thinking är en populär och kraftfull samling av processer och verktyg för att arbeta med agil utveckling av produkter och tjänster. Design Thinking är en så kallad “Double Diamond”-process i fem steg, från problembeskrivning till test av lösning med syfte att definiera och konkretisera lösningar utifrån målgruppens behov.

Rätt använt är det ett praktiskt, iterativt, användarcentrerat tillvägagångssätt att lösa reella problem, utveckla innovationer för att skapa originella tjänster och konkurrensfördelar.


Utbildningsformer
Remote

Längd
1 dag

Pris
9900 kr

Målgrupp

Utbildningen lämpar sig för utvecklare, innehållsutvecklare, designers, projektledare, kravställare, beställare, agila coacher, UX-designers, informationsarkitekter, i stort sett vem som helst som på något sätt är involverad i att utveckla produkter och tjänster för någon målgrupp.

Mål

Målsättningen är lära dig metodiken för Design Thinking för att ge dig verktyg och processer att kunna utveckla system, tjänster eller appar med hög upplevd kvalitet och relevans för användarna.

Design Thinking är dessutom en så pass populär metod att du effektivt kan kommunicera med andra i t ex utvecklingsteam som också är bekanta med konceptet.

Förkunskaper

Inga speciella förskunskaper krävs

Kursinnehåll: Design Thinking

Filosofin i Design Thinking är egentligen ingen ny metod, utan har sina rötter i 'traditionell' UX och användarcentrerad utveckling. Däremot har DT de senaste åren slagit igenom kraftigt som ett sätt att effektivt driva idéprojekt speciellt i agila utvecklingsmiljöer och inom Tjänstedesign. Metoden har, inte oväntat, blivit populär i såväl som offentlig sektor, i små och stora företag, och även start-ups.

Kursen innehåller följande moment 

 • Design Thinking - bakgrund & definition
 • Introduktion till Product Discovery
 • Design Thinkings faser
  - Empathize
  - Define
  - Ideate
  - Prototype
  - Test
 • Användning av Problemformuleringar och designutmaningar
 • Användningsmönster och användartyper och -grupper
 • Leveranser: Personas, empathy maps, Job To Be Done (JTBD), Kundresor, Scenarier, User Stories, m. m.
 • Koppling till agil utveckling
 • Genomgång av några värdefulla digitala verktyg

Utbildare

Symmetri

Symmetri består av de två beteendevetarna Sinclair Andersen och Ulf Winroth.

De har, i över två decennier, huserat i IT-världen där fokus hela tiden har varit på människan i relation till digitala lösningar i rollerna som UX-analytiker och experter på tillgänglighet.

Tillsammans med Symmetri levererar Informator utbildningar inom UX generellt, Agil användarcentrerad utveckling, Användbarhet och tillgänglighet.

Andra har även varit intresserade av dessa kurser: