HemSök efter kurserDevOps Introduktion

DevOps Introduktion

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_empty

Denna heldagsutbildning ger dig en heltäckande överblick av hur och varför DevOps kan utgöra ett bra stöd för att stärka samverkan mellan beställare, utveckling, drift, support och förvaltning.

Utbildningen beskriver värdet av DevOps samt de principer, metoder, modeller och verktyg som utgör kärnan i DevOps. Den tar även upp kopplingen mot andra modeller och ramverk som ITIL®, Lean och agil utveckling samt framgångsfaktorer för att anamma DevOps.

Utbildningen är perfekt för dig som vill ha en övergripande förståelse för DevOps, oavsett om du är utvecklare, chef eller jobbar i drift, support eller förvaltning.


Utbildningsformer
Remote

Längd
1 dag

Pris
10950 kr

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill ha en övergripande förståelse för DevOps, oavsett om du är utvecklare, chef eller jobbar i drift, support eller förvaltning.

Mål

Det här får du som deltagare

 • En övergripande förståelse för vad DevOps är och betyder i olika sammanhang
 • Kunskap om olika aktörer i DevOps-sfären och hur de agerar
 • Insikter i värdet av att anamma DevOps principer och arbetssätt
 • Kunskap om hur DevOps förhåller sig till organisation, kultur, arbetssätt, och verktyg för automation
 • Konkreta tips och idéer att tänka på vid tillämpning av DevOps

Förkunskaper

Inga krav på förkunskaper

DevOps Introduktion kursinnehåll

Programmet

09.00-10.00 – Introduktion

 • Varför starta en DevOpsresa? Vilka affärsmål är det vi tror oss kunna uppnå?
 • Vad är DevOps? Och vad är det inte?!
 • DevOps från början
 • Modern DevOps: enligt vem?

10.00-10.15 – Förmiddagspaus

10.15-11.15 – Devops Greatest Hits

 • Vilka är de viktigaste organisationer som försöker forma DevOps på sitt eget sätt? Vi går igenom deras viktigaste bidrag till DevOps-rörelsen. DASAs sex principer, DevOps Institutes CALMS-modell, SAFEs Continuous Exploration, och mycket mer.

11.15-12.15 – Djupdykning i DevOps-kulturen

 • Vilken organisationskultur stödjer DevOps-baserade arbetssätt på bästa sätt?
 • Och framför allt: hur implementerar man den?
 • Vi tittar på hur andra organisationer har gått tillväga för att hitta "sin" DevOps-kultur, och lär oss om de bästa (och sämsta!) sätten att skapa den kultur vi vill ha med metoder som ADKAR, Kotters 8 steg, den agila löken(!), och 5C.'

12.15-13.00 – Lunchpaus

13.00-14.00 – En tur i DevOps-organisationen

 • Hur ser en organisation ut som stödjer och hjälper till att skapa vår DevOps-kultur?
 • Det var här som DevOps började; med att slå ihop de grupper som jobbade med utveckling, underhåll, och drift. Men idag har vi gått så mycket längre, med fullt ut tvärfunktionella team som har både ansvar och mandat för vad de levererar.
 • Vi tittar också på svårigheten att behålla en DevOps-kultur och DevOps arbetssätt i en större organisation och hur vi kan hantera det.

14.00-15.00 – En vandring bland DevOps arbetssätt

 • Om vår kultur säger att vi ska delegera beslut, och vi ska organisera oss i fristående team, hur ska då våra arbetssätt se ut?
 • Vi får lära oss att strikta processer som ska följas till varje pris inte fungerar i en DevOps-organisation. I stället jobbar vi med mer löst sammanhållna arbetssätt, där varje team anpassar dem till sina behov. Vi reser till platser som Lean och Agile och låter oss inspireras av tankesätt och metoder som fokusering på att skapa ett "flow" med hjälp av Scrum.

15.00-15.15 – Eftermiddagspaus

15.15-16.45 – Byggandet av en DevOps-arkitektur

 • Den rätta kulturen, understödd av anpassade arbetssätt och en organisation som passar kan göra underverk. Men varför menar då så många verktyg och annan teknik när man pratar DevOps?
 • Jo, därför att automatisering och smidiga verktyg är mycket viktigt för att vi ska kunna förverkliga framför allt visionen om att korta ledtiderna och snabbare få nya funktioner i produktion. Men även för att de som jobbar i teamet ska trivas på arbetsplatsen samtidigt som de är produktiva.
 • Vi tittar på de vanligaste verktygen som kan användas för att skapa den Continuous Delivery Pipeline som är vårt mål. Men vi tittar också på hur den grundläggande arkitekturen för vår produkt kan ändras för att lättare passa in i vår pipeline.
 • Automatisering är en framgångsfaktor för att korta ledtider, öka kvalitet samt minska kostnader. Automatisering ställer krav på den tekniska arkitekturen samt tjänsternas uppbyggnad. Begrepp som micro service förklaras.

16.45-17.00 – Sammanfattning