HemSök efter kurserDevOps Introduktion

DevOps Introduktion

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_empty

DevOps är en blandning mellan filosofi, metoder, modeller och verktyg  som tar fasta på vikten av kommunikation, samarbete, integration och automation. 

Kursen DevOps Introduktion ger en överblick av DevOps. Den beskriver, på hög nivå, hur och varför DevOps kan utgöra ett bra stöd för att stärka samverkan mellan utveckling, drift, support och förvaltning. 


Utbildningsformer
Remote

Längd
1 dag

Pris
10950 kr

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill ha en övergripande förståelse för DevOps, oavsett om du är utvecklare, chef eller jobbar i drift, support eller förvaltning.

Mål

Skapa en översiktlig förståelse för hur DevOps kan höja värdet av IT-leveransen genom att skapa ett snabbt och effektivt flöde från kravspec till driftsatt tjänst. 

Förkunskaper

Inga krav på förkunskaper eller certifieringar

DevOps Introduktion kursinnehåll

Kursen beskriver översiktligt de principer, metoder modeller och verktyg som utgör kärnan i DevOps. Den går igenom kopplingen mot andra modeller och ramverk som ITIL®, Lean och agil utveckling samt hur det stärker bandet mellan utveckling, drift, support och förvaltning.