HemSök efter kurserDevOps Introduktion

DevOps Introduktion

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_empty

DevOps är en blandning mellan filosofi, metoder, modeller och verktyg  som tar fasta på vikten av kommunikation, samarbete, integration och automation. Den primära anledningen att anamma DevOps är att höja värdet av IT-leveransen genom att skapa ett snabbt och effektivt flöde från kravspec till driftsatt tjänst. För att uppnå detta krävs effektiva processer och verktyg som främjar agil utveckling och  stärker bandet mellan utveckling, drift, support och förvaltning.

DevOps Introduktion ger en överblick av DevOps. Den beskriver, på hög nivå, hur och varför DevOps kan utgöra ett bra stöd för att stärka samverkan mellan utveckling, drift, support och förvaltning. Kursen beskriver översiktligt de principer, metoder modeller och verktyg som utgör kärnan i DevOps samt kopplingen mot andra modeller och ramverk som ITIL®, Lean och agil utveckling.

Kursen hålls på svenska men kursmaterialet är på engelska. 

Bokning måste ske minst två veckor före själva tillfället.


Plats
Göteborg
Stockholm

Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
1 dag

Pris
10950 kr

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill ha en övergripande förståelse för DevOps, oavsett om du är utvecklare, chef eller jobbar i drift, support eller förvaltning.

Förkunskaper

Inga krav på förkunskaper eller certifieringar