HemSök efter kurserDevOps Product Owner

DevOps Product Owner

Prouct Owner är en fördjupningskurs till DevOps Fundamentals och beskriver produktägarrollen i ett devops-sammanhang. Den beskriver klassiska agila metoder och koncept som scrum och hur dessa påverkas av, och anpassas till, DevOps..

 

 


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
2 dagar

Pris
16890 kr

Målgrupp

 Kursen vänder sig till dig som är, eller ska bli, product owner.

Förkunskaper

DevOps Fundamentals certifiering krävs för att certifiera sig i denna kurs.

Bokning måste ske minst två veckor före själva tillfället.

DevOps Product Owner kursinnehåll

DevOps är en blandning mellan filosofi, metoder, modeller och verktyg  som tar fasta på vikten av kommunikation, samarbete, integration och automation. Den primära anledningen att anamma DevOps är att höja värdet av IT-leveransen genom att skapa ett snabbt och effektivt flöde från kravspec till driftsatt tjänst. För att uppnå detta krävs effektiva processer och verktyg som främjar agil utveckling och  stärker bandet mellan utveckling, drift, support och förvaltning.

Tidsplan

Dates upon request