HemSök efter kurserDevOps Professional Enable and Scale & Certification

DevOps Professional Enable and Scale & Certification

Professional Enable and Scale är en fördjupningskurs till DevOps Fundamentals. Medan Fundamentals-kursen beskriver vad DevOps är så ger denna kurs praktiska kunskaper för att få DevOps att landa i organisationen. Kursen utgår från fyra skills areas - teambuilding, leadership, courage samt continuous improvment -  och beskriver hur var och en av dessa områden bör addresseras.

Om DevOps:

DevOps är en blandning mellan filosofi, metoder, modeller och verktyg  som tar fasta på vikten av kommunikation, samarbete, integration och automation. Den primära anledningen att anamma DevOps är att höja värdet av IT-leveransen genom att skapa ett snabbt och effektivt flöde från kravspec till driftsatt tjänst. För att uppnå detta krävs effektiva processer och verktyg som främjar agil utveckling och  stärker bandet mellan utveckling, drift, support och förvaltning.


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
2 dagar

Pris
17800 kr

Target Group

Kursen vänder sig till dig som vill få kunskap om de kompetenser som krävs för att få DevOps att fungera i praktiken.

Prerequisites

DevOps Fundamentals-certifiering krävs för att certifiera sig i denna kurs.

Schedule

Dates upon request