HemSök efter kurserEffektfullt chefskap - utveckla din verksamhet varje dag

Effektfullt chefskap – utveckla din verksamhet varje dag

Det är en stor skillnad mellan att vara effektiv och att vara effektfull men Vad ska då en chef/ledare göra för att få ut störst effekt av det han eller hon gör? 

Effektfullt chefskap är ett ledarskapsprogram på 10 heldagar som levereras över 3 månader där vi tar ett helhetsgrepp över ledarskapet. Här grundar vi ledarskapet med tankar runt vad ledarskap är och vad som egentligen är bra ledarskap, inte bara tekniker och verktyg.

”Hälften av den kompetens man behöver är teknisk… men den andra hälften finns på det där mjukare området, den emotionella intelligensen. Och det är märkligt hur klart den senare utmärker folk i toppklassen”
- Robert Waden, var chef för företagsforskningen på Eastman Kodak

Vi ser på viktiga funktioner för ett lyckat ledarskap, att kunna leda och få människor att vilja följa, att kunna kommunicera ( det kommunikativa ledarskapet ), att kunna leverera förändringar ( det transformativa ledarskapet ) och hur man skapar engagerade arbetsplatser. Lyckas man med dessa delar kommer man långt.

Programmet är uppbyggt av följande 3 delar;
Bli en kommunikativ ledare, Att förstå och leda grupper, Nå de resultat du vill ha 

Mellan de fysiska träffarna finns utrymme för individuell coachning och som en röd tråd genom varje del av programmet går dialoger och reflektion.

Efter avslutat program erhålls diplom från Informator Academy


Utbildningsformer
Classroom

Längd
10 dagar

Pris
53950 kr

Mål

Efter programmet kommer du att 

 • Veta vad förväntas av dig som ledare
 • Vikten av Emotionell Intelligens och hur man utvecklar den
 • Identifierat dina styrkor som ledare och börjat utveckla dem
 • Fått verktyg som hjälper dig att känna dig trygg i ditt ledarskap
 • Förstå mekanismerna för att utveckla verksamheter och människor i den
 • Fått möjlighet att utveckla ditt ledarskap genom diskussioner med andra i samma eller liknande situation, skapa nätverk
 • Kunna motivera medarbetare och få dem med sig

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll

Målet för programmet är att skapa trygga ledare som har en gedigen verktygslåda att välja ifrån. Ledare som vet och förstår mekanismerna för att leda andra och som förstår sin egen personlighet och stil.

Vi ser på hur en chef kan arbeta i alla chefens funktioner, chef, ledare, samordnare och kompetensutvecklare. Vi ser hur man, varje dag, kan arbeta med att utveckla verksamheten och människorna i den.

Vi kommer att arbeta tillsammans med:

 • Vad ingår i ledarskapet och hur skapar jag legitimitet
 • Insikter om den egna ledarstilen
 • Kommunikation, bli en kommunikativ ledare
 • Förmåga som förändringskatalysator: att inleda och att hantera förändringar
 • Påverkan: att som ledare sätta inspirerande visioner och mål för både organisation, grupp och individ
 • Arbeta med självledarskap i medarbetargrupperna
 • Att vara en positiv värdegrundsskapare, det etiska ledarskapet
 • Uppbyggnad av gemenskap: att odla nyttiga relationer
 • Samverkan och samarbete: att arbeta med andra för organisationens mål
 • Teamförmåga: skapa gruppsynergi i strävan efter kollektiva mål
 • Konflikthantering: att förhandla och lösa tvister

Del 1 Personlig kompetens - Individ

Bli en kommunikativ ledare!
Vid de första träffarna kommer fokus ligga på din individuella utveckling. Här handlar det om att bli medveten om sig själv och sin stil som ledare.

Utifrån termer som motivation, självinsikt, självstyrning och emotionell intelligens diskuterar vi hur du kan lära känna din stil och på så sätt utveckla ditt ledarskap. Du kommer att få tillfälle att kartlägga din egen ledarstil och utifrån detta bilda dig en uppfattning om hur den påverkar andra. Under kursens gång kommer du att hitta dina personliga styrkor och få verktyg att bygga vidare på dessa.

Vi kommer också att diskutera hur den mänskliga hjärnan fungerar utifrån ett kommunikations- och ledarskapsperspektiv. Vad händer vid en förändring och vad innebär det att vi människor styrs olika mycket av höger respektive vänster hjärnhalva och hur kan vi anpassa vår kommunikation därefter?

Innehåll 
- Vad är ledarskap och vad förväntas av dig som ledare
- Förstå vikten av förändringsarbete och förstå hur man implementerar dessa
- Vad är emotionell kompetens
- Kommunikation utifrån ett neurologiskt perspektiv
- Kommunikationsmodeller
- Personlighetsanalys  FIRO-B
- Personlig effektivitet som ledare
- Kommunikationsstilsanalys

Modeller och personlighetstester
Transaktionsanalysen (Eric Berne)
Emotionell stilanalys, hur jag använder min EI
Firo-B (Fundamental Interpersonal Relations Orientation)

Del 2: Social kompetens – grupputveckling

Att förstå och leda grupper
Under några av de nästkommande träffarna lägger vi stor vikt vid förståelse för andra. Du kommer att få träna upp din förmåga att avläsa andras känslor och behov och genom detta hitta sätt att hjälpa dem att utveckla sina färdigheter.

Under dessa tillfällen kommer vi att diskutera hur man hanterar likheter och olikheter i grupper, hur man kan utveckla varje individ genom samverkan i team samt vikten av gruppdynamik och mångfald. Vårt fokus ligger givetvis på att du ska hitta dina egna verktyg för att skapa högpresterande arbetslag. Därför kommer du förstås också få tillfällen att dra paralleller till din egen arbetssituation. 

När människor arbetar tillsammans kommer det förr eller senare uppstå konflikter, hur medveten man än är om arbetsmiljö och anpassning av sin kommunikation.
När vi fokuserar på grupputveckling/gruppdynamik kommer vi därför också att diskutera effektiv konflikthantering och konsten att coacha.

Innehåll 
- Kommunikation
- Din roll som ledare, hur jag bryter ner strategiska mål till operativa uppgifter
- Grupper och roller
- Konfliktmedvetenhet, hantera konflikter effektivt
- Att leda medarbetare, enskilt och i grupp mot målet, vad motiverar oss
- Att hantera besvärligt beteende

Modeller och personlighetstester
RAT-theory (Relation Awareness Theory) och PAEI-profiler (Ichak Adizes)

Del 2: Social förmåga - att leda andra

Nå de resultat du vill ha
Här kommer vi att se mer på själva ledarskapets funktion när det gäller att leda andra. Hur ska du gå till väga för att framkalla de önskade resultaten hos andra?
Hur förmedlar du visioner och mål, och hur kommunicerar du dina budskap för att övertyga din arbetsgrupp? Under kursen förfinar vi din förmåga att uppmärksamma dina medarbetares styrkor och hjälpa dem att utveckla dem ytterligare.

Vi kommer också att diskutera ledarskapets olika funktioner och hur ledarskap påverkar verksamheten. Du kommer dessutom att få konkreta tips kring coachning, medarbetarsamtal, förändringsarbete och mötesteknik.

Under kursen får du tillfälle att finslipa ditt ledarskap och din kommunikation för att utveckla din förmåga att leda högpresterande grupper och skapa lönsamhet och effektivitet inom din organisation 

Innehåll
- Kommunikation
- Coachning – ett sätt att leda dina medarbetare, skapa självgående arbetslag
- Samtalsmetodik – en arbetsplats alla samtal. Ta och ge feedback
- Att hålla effektiva möten, Presentationsteknik
- Personlig effektivitet, skapa effektivitet utan stress
- Konflikthantering 
- Förstå och förmedla organisationens mål och visioner och hur man bryter ner dem till operativa mål

Tidsplan

Programmet (10 dagar) är uppdelat i följande tillfällen
5-6 april
2-3 maj
22-23 maj
1-2 juni
15-16 juni

Utbildare

Christina Haugsöen


Christina har arbetat med ledarskap och affärsutveckling i mer än 20 år. Hon är utbildad i statsvetenskap, beteendevetenskap och pedagogik och arbetar tillsammans med ledare och ledningsgrupper för att skapa effektivitet och trivsel på arbetsplatser.

Målet för Christina är att hjälpa ledare att bli trygga i sitt ledarskap, att få en gedigen verktygslåda att välja ifrån. Ledare som vet och förstår mekanismerna runt sin egen och andras stilar och som kan leda sig själv och andra skapar förutsättningar för framgång på alla plan.

Referenser

”Christina är mycket engagerad, väldigt kompetent och insatt i ämnet, hanterar grupper/forum och individer på ett mycket professionellt sätt, i situationer som uppstår, och med en fingertoppskänsla/ tajming och respekt. Som gör att alla känner vad man som grupp och person behöver jobba vidare och djupare med för att utvecklas.”

– Henric Lövgren, Manager Driveline system and projects Volvo Construction Equipment

Andra har även varit intresserade av dessa kurser: