HemSök efter kurserEffektiv mjukvarutestning

Effektiv mjukvarutestning

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_empty
Många företag och organisationer implementerar nya IT-system som aldrig förr. Många av IT-systemen som man tar fram i projekt eller i förvaltning är icke användbara. Det ställs krav på utvecklingsteamet att utvecklings- och testarbetet ska gå fort. Men att testa ett system som har utvecklats enligt kraven på ett kontrollerat och strukturerat sätt är viktigt för att lyckas med sitt uppdrag

Vad är ditt ansvar och arbetsuppgifter som testare? Vad ska du tänka på när du testar för att lyckas med ditt testarbete? Vilka artefakter behöver du ta fram? Denna kurs lär dig viktiga aspekter du ska tänka på för att kunna sköta din yrkesroll på ett proffsigt sätt. Du kommer att lära dig olika metoder för att veta hur du ska gå tillväga när du ska testa. Du lär dig också hur du kommer igång och skriver testfall.
  Med hjälp av praktiska övningar lär du dig hur du ska lyckas med ett kvalitativt testarbete. 

Utbildningsformer
Remote

Längd
2 dagar

Pris
21450 kr

Målgrupp

 • Testare
 • Testledare
 • Förvaltare
 • Utvecklare
 • Projektledare

Kursmål

Efter avslutad kurs ha du 
 • lärt dig att beskriva och exemplifiera testprocessens delar
 • utvecklat kunskaper om, och färdigheter i, test
 • fått kännedom om olika begrepp och roller och ansvarsområden inom test
 • fått kännedom om olika testtyper
 • lärt dig att använda olika tekniker för att utforma testfall 
 • lärt dig olika tekniker för att skriva för att testa
 • lärt dig att identifiera och prioritera testfall
 • fått kännedom om olika modeller och metoder som används i testarbete

Kursinnehåll: Effektiv mjukvarutestning

Introduktion

 

Begrepp och motiv

 • Defekt- och felterminologi
 • Testterminologi
 • Testartefakter och relationerna mellan dem
 • Testansträngning
 • Att tillämpa testfärdigheter tidigt säkerställer framgång
 • De grundläggande principerna för testning

Programvarukvalitet

 • Programvarukvalitet enligt ISO 25010
 • Kvalitetsledning och kvalitetssäkring

Grunder i testning av programvara

Testprocessen

 • Testplanering
 • Testövervakning och kontroll
 • Testanalys
 • Testdesign
 • Testimplementering
 • Testexekvering
 • Slutförande av test

Spårbarhet

 • Kontextens inverkan på testprocessen
 • Effekterna av mänsklig psykologi på testning
 • Hur testare och utvecklare tänker

Testning genom hela mjukvaruutvecklingens livscykel

 • Sekventiella utvecklingsmodeller
  - Vattenfallsmodellen
  - V-modellen
 • Iterativa och inkrementella utvecklingsmodeller
 • Mjukvaruutveckling i projekt- och produktsammanhang
 • Testnivåer
  - Komponenttestning
  - Integrationstestning
  - Systemtestning
  - Acceptanstestning
 • Testtyper
  - Funktionstester
  - Icke-funktionella tester
  - Kravbaserad och strukturbaserad testning
 • Testa nya produktversioner
  - Testning efter programvaruunderhåll
  - Testning efter releaseutveckling
  - Regressionstestning

Statisk testning

 • Vad kan vi analysera och testa?
 • Statiska testtekniker
 • Granskningsprocessen
  - Granska processaktiviteter
  - Olika individuella granskningstekniker
  - Roller och ansvar inom granskningsprocessen
 •  Typer av granskning
 •  Kritiska faktorer, fördelar och begränsningar
 •  Skillnaderna mellan statisk och dynamisk testning

Dynamisk testning

 • Black-Box-testtekniker
  - Ekvivalensuppdelning
  - Gränsvärdesanalys
  - Provning av tillståndsövergång
  - Test av beslutstabell
  - Parvis testning
  - Användningsfallstestning
  - Utvärdering av Black-Box-testning
 • White-Box testtekniker
  - Utlåtandetestning och täckning
  - Beslutstestning och täckning
  - Testförhållanden
  - Utvärdering av White-Box-testning
 • Erfarenhetsbaserade testtekniker
 • Välja rätt teknik

Testhantering

 • Testorganisation
  - Oberoende testning
  - Roller, uppgifter och kvalifikationer
 • Teststrategier
  - Testplanering
  - Välja en teststrategi
  - Konkreta strategier
  - Testning och risk
  - Testansträngning och kostnader
  - Uppskattning av testinsats
  - Kostnaden för testning kontra kostnaden för defekter
 •  Testplanering, kontroll och övervakning
  - Testexekveringsplanering
  - Testkontroll
  - Testcykelövervakning
  - Testrapporter
 • Defekthantering
  - Utvärdera testrapporter
  - Skapa en felrapport
  - Klassificering av fel och defekter
  - Spårning av defektstatus
  - Utvärdering och rapportering
 • Konfigurationshantering
 • Relevanta standarder och normer

Testverktyg

 • Typer av testverktyg
  - Testhanteringsverktyg
  - Testspecifikationsverktyg
  - Statiska testverktyg
  - Verktyg för att automatisera dynamiska tester
  - Last- och prestandatestverktyg
  - Verktygsbaserat stöd för andra typer av tester
 • Fördelar och risker med testautomatisering
 • Använda testverktyg effektivt
  - Grundläggande överväganden och principer
  - Verktygsval
  - Pilotprojekt
  - Framgångsfaktorer under lansering och användning

 

Andra har även varit intresserade av dessa kurser: