HemSök efter kurserEffektiv Stresshantering

Effektiv Stresshantering

En arbetsvardag med högt tempo, stort informationsintag och hög utvecklingstakt ställs allt högre krav på vår förmåga att hantera intensitet och stress – både för att ta hand om oss hälsomässigt och för att kunna vara effektiva och högpresterande.

I den här utbildningen fokuserar vi på konkreta tekniker, verktyg och strategier för att ta kontroll över stressen. Med en lagom hög stressnivå blir vi mer effektiva, mer klartänkta och stärks både mentalt, fysiskt och hälsomässigt.

Utbildningen startar med två dagar hos oss på Informator, men du har också möjlighet att deltaga på distans. Efter denna utbildningsdag ingår två uppföljande coachingsamtal med utbildaren via telefon. Detta för att maximera resultaten av utbildningen genom att varje deltagare får personligt utformade tips, råd och verktyg.


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
2 dagar

Pris
19750 kr

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till organisationer, ledare, informella ledare samt medarbetare. Den passar både dig som en längre tid har haft en för hög stressnivå, dig som förebyggande vill stärka din förmåga att hantera stress samt dig som vill kunna stötta dina medarbetare i extra intensiva projekt.

 

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper

Kursinnehåll: Effektiv Stresshantering

 • Stressens effekter – positiva och negativa
 • Stressignaler, hos dig själv och hos andra
 • Att dra nytta av stressens positiva kraft
 • Prestation, effektivitet och stress – hur hänger de ihop?
 • Hur vet man när stressen går från lagom hög och positiv till för hög och negativ?
 • Jobba hjärnsmart
  • Prefrontala Cortex – hur kan vi ta vara på hjärnans fulla kapacitet?
  • Strukturer och rutiner som skapar koll och minskar stressen för hjärnan
  • Att jobba energismart och lägga hjärnans vassaste kapacitet på rätt saker
  • Ökad fokustid och lägre stress
 • Effektiv återhämtning
  • Den hälsosamma stresskurvan
  • Tekniker för ordentlig återhämtning
  • God sömn för hälsa, prestation och välbefinnande – och för att hålla i längden.
  • Mikropauser för ökat fokus och lägre stressnivå
 • Ta kontroll över stressen
 • Att bryta stressande tankemönster
 • Konkreta verktyg för att bryta stressen, både här och nu och på sikt
 • Sammanfattning & strategi
 • Din kompletta strategi