HemSök efter kurserEffektiva och värdeskapande möten

Effektiva och värdeskapande möten

Känner du att du har suttit med på ett ganska meninglöst möte nyligen? Vi tror att svaret för många är JA. Möten utan agenda, möten utan mål, back-to-back-möten där det inte finns tid för vare sig reflektion eller anteckningar, möten som ställs in i sista minuten…

Effektivt och värdeskapande ja… Visst vore det skönt om varje möte du var med på var givande? Eller som vi säger: Värdeskapande.

Som i att det verkligen handlar om det som är sagt i kallelsen, att det är precis lagom långt, att det är rätt deltagare på mötet och alla kommer till tals. Och framför allt: Det leder till något. Sverige, vi har ett resultat…

Men… Så är det ju inte alltid. Eller ganska sällan. Man kan råka ut för saker som att

· de flesta mötesdeltagarna är helt eller delvis oförberedda.
· mötet hålls för “att vi brukar alltid ha möten på måndagar”.
· det är dålig disciplin på mötesdeltagarna och mötesledaren – pratar i mun på varann, surfar, textar
· syftet med mötet är inte klarlagt – vi vet faktiskt inte vad mötet går ut på.

Och allt ovanstående är oftast bara slöseri med tid. Och pengar.


Plats
Stockholm

Utbildningsformer
Classroom

Längd
2 dagar

Pris
16900 kr

Målgrupp

Kursen Effektiva och värdeskapande möten har som syfte att hjälpa dig och din organisation att bli bättre på möten, alltså rent tekniskt och förberedelsemässigt, samt att mötena också ska bli bättre relationsmässigt. Därför lämpar den sig för alla nivåer och yrkesgrupper.

Mål

Att ge dig verktyg och metoder för att kunna genomföra så värdeskapande möten som möjligt.

Förkunskaper

Kursen kräver inga förkunskaper men det är bra om du har en viss möteserfarenhet.

Effektiva workshops och möten kursinnehåll

I kursen varvas ett stort antal praktiska övningar med teori. Du får exempel på ett antal kreativitetsövningar, idégenererings- och beslutsverktyg samt checklistor att använda vid dina framtida möten.

Dag 1 – fokus på mötesprocessen

Mötesteknikens grunder

Definition av effektiva och värdeskapande möten
Olika typer av möten och deras syften
Diskussion om vanliga utmaningar och problem i möten

Syftet och effektmål – varför ska vi träffas?

Och inte minst: Hur länge ska vi träffas?

Hur ska jag förbereda mig?

Och hur kan jag få så väl förberedda deltagare som möjligt?
Hur ska jag inleda och avsluta mötet?

Inbjudan istället för kallelse

Vilka ska vara med och varför?
Hur ska jag bjuda in – vilken kanal är bäst?
Hur tidigt kan jag bjuda in?

Agendan

Måste vi ha en agenda? KISS – keep it short and simple
Vikten av förberedelse
Punkten “Övriga frågor” – bu eller bä?

Mötesrummet

Önskemål och krav på en effektiv mötesmiljö

Förhållningssätt och spelregler

Vad är OK för oss?
Vilka regler behöver vi för att få till ett värdeskapande möte?

Ska vi verkligen träffas?

Icke värdeskapande rutinmöten
Ta bort vartannat?

Digitala möten

Tips och tricks för de bästa förutsättningarna


Dag 2 – fokus på mötesledaren och mötesdeltagarna


Tekniker för delaktighet och engagemang

Hur får jag ut det bästa och mesta ur deltagarna?
Vad skapar samspel och gruppdynamik?
Olika metoder för att fatta beslut
Hur man säkerställer att alla deltagare blir hörda
Hur man hanterar oenighet och når konsensus

Din plats i rummet

Ditt kroppsspråk – vad ska du tänka på?
Hur du hanterar tid och håller mötet på rätt spår

Hur hanterar jag utmanande situationer i mötet?

Deltagarnas roll och ansvar för mötets innehåll
Mötet blir inte alltid som man tänkt – vad gör jag då?

Hur skapar jag goda förutsättningar för ett kreativt möte?

Vilka frågor väcker intresse och stimulerar tänkandet?
Idégenerering utanför boxen

Utbildare

Freddie Hahn

Freddie är projektledare och entreprenör och jobbar dagligdags både med både agil och traditionell projektledning. Han har lång erfarenhet av ledarbefattningar i större organisationer, mycket inom lean organisations- och produktutveckling och lean startups.

Freddie jobbar idag med coachning och rådgivning för både ledare och team och håller kurser inom modernt ledarskap, effektivitet, projektledning och förändringsledning. Han genomför regelbundet workshops – både online och onsite - inom dessa områden. Han är också utbildad i pedagogik och lärande vid Harvard samt i Agile Leadership vid University of Maryland.

Andra har även varit intresserade av dessa kurser: