HemSök efter kurserEffektiva workshops och möten

Effektiva workshops och möten

I denna utbildning utvecklar du din förmåga och får verktyg att kunna leda en grupp till att nå sina mål, en mycket eftertraktad kompetens i dagens resultat- och kunskapsinriktade samhälle.


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
2 dagar

Pris
13950 kr

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill bli bättre på att leda grupper i effektiva workshops och arbetsmöten. Exempelvis teamledare, gruppledare, projektledare, chefer, processutvecklare, förändringsledare och många fler

Mål

Att ge dig kunskaper, färdigheter och verktyg för att framgångsrikt kunna leda effektiva workshops och möten mot ett uppsatt mål.

Förkunskaper

Kursen kräver inga förkunskaper även om det är bra med en viss möteserfarenhet.

Effektiva workshops och möten kursinnehåll

Workshops- eller mötesledarensuppgift är att hjälpa gruppen att nå detta mål genom att stimulera kreativitet, innovation och samarbete. Förberedelser, struktur, kreativitet, processdesign, idégenererings- och beslutstekniker är några av de saker som hjälper dig som workshops- eller mötesledare– både i digitala och fysiska möten.

Inledning

 • Skillnad på workshop och arbetsmöte
 • Grunderna i facilitering
 • Facilitatorns roll och ansvar
 • Facilitatorns verktygslåda – vilka verktyg behövs?

Före

 • Syfte och mål – varför vi ska träffas och vad ska vi göra
 • Värdeskapande deltagare
 • Processdesign – tydlig struktur i en kreativ miljö
 • Välja verktyg och tekniker för beslutsfattande, kreativitet och prioritering
 • Det skapande mötesrummet – praktiska förutsättningar
 • Konsten att hålla sig neutral

Under

 • Framgångsrik introduktion
 • Regler och ramverk för workshopen eller mötet
 • Att leda gruppens process – vad skapar samspel och dynamik
 • Tekniker för beslutsfattande
 • Öppna frågor – frågeteknik som stimulerar
 • Att hantera besvärliga situationer som kan uppstå
 • Hur hjälper jag gruppen att fatta beslut? Att dokumentera resultatet

Efter

 • Utvärdering av workshopen eller mötet
 • Action plan – hur följer jag upp resultatet

I kursen varvas ett stort antal praktiska övningar med teori. Tyngdpunkten ligger på de praktiska övningarna och du får lära dig flera verktyg och tekniker som är vanliga vid workshops och arbetsmöten. Du får exempel på ett antal icebreakers, energizers, kreativitetsövningar, idégenererings- och beslutsverktyg.

Vad skiljer den digitala versionen av kursen gentemot klassrumsvarianten?

Inte speciellt mycket mer än mötesformen. När kursen körs digitalt sitter utbildaren i en professionell TV-studio med allt vad det innebär av teknisk kvalitet. Vi använder Zoom för kommunikation och jobbar parallellt med Miro för samarbete och workshopövningar.

Bägge kurstyperna är upplagda så att det är korta pass med teorigenomgång och därefter tillämpning/övning. Vi tar kortare bensträckare ungefär var 45:e minut och naturligtvis har vi kaffe- och lunchrast också.

 

Denna utbildning levereras av Informator tillsammans med vår samarbetspartner Freddie Hahn, som driver agilcoachen.se och effektivaworkshops.se.

 

Utbildare

Freddie Hahn

Freddie är projektledare och entreprenör och jobbar dagligdags både med både agil och traditionell projektledning. Han har lång erfarenhet av ledarbefattningar i större organisationer, mycket inom lean organisations- och produktutveckling och lean startups.

Freddie jobbar idag med coachning och rådgivning för både ledare och team och håller kurser inom modernt ledarskap, effektivitet, projektledning och förändringsledning. Han genomför regelbundet workshops – både online och onsite - inom dessa områden. Han är också utbildad i pedagogik och lärande vid Harvard.

Andra har även varit intresserade av dessa kurser: