HemSök efter kurserExcel för ekonomer & controllers - eLearning

Excel för ekonomer & controllers – eLearning

En digital utbildning i Excel som är speciellt anpassad för dig som arbetar med ekonomiuppgifter i Excel. Du känner att du kan grunderna men behöver hjälp med att komma vidare i ditt användande för att bli mer effektiv och professionell i din arbetsvardag.

Du kommer lära dig att strukturera och rensa ekonomiska data, skapa smarta mallar och modeller för uppföljning, budget och rapportering. Göra mer avancerade analyser med hjälp av Excels smarta filtreringsmöjlighet. Få automatik i dina beräkningar genom tabellformler samt sammanfatta data och bygga tydliga och lättanvända rapporter.

Onlineutbildning, var och när du vill

 • Total videotid: 1 h 57 min
 • 53 lektioner
 • Tillgång till kursen i 6 månader
 • Utbildningen bygger på korta avsnitt som du kan repetera i din takt.
 • Kursintyg efter avslutad utbildning
 • Kursen fungerar med de flesta versionerna av Excel

Utbildningsformer
Online

Längd
117 min

Pris
2999 kr

Utbildningsmål

Efter utbildningen kan du arbeta effektivt med de grundläggande funktionerna i Excel. Du kommer förstå hur ekonomifunktionerna fungerar och hur du gör analyser av data. Du kommer även lära dig hur du presenterar data grafiskt med diagram och att sammanställa och länka information mellan blad och arbetsböcker.

Tre enkla steg för att komma igång

 • Boka via faktura och få tillgång till utbildningen direkt
 • Påbörja din utbildning genom att logga in via Excelo.se. Våra utbildningar bygger på korta avsnitt som du kan repetera och lära dig det du behöver i din takt. Du har tillgång till utbildningen via vår portal i 6 månader.
 • Efter genomförd utbildning får du ett kursintyg

Kursinnehåll: Excel för ekonomer & controllers

Snabbstartsfältet

 • Snabbstartsfältet
 • Kortkommandon

Inställningar

 • Spara och autospara

Autofyll tal

 • Använda autofyll för att skapa serier
 • Uträkningsserier
 • Tid- och datumserier

Autofyll serier

 • Förinställda serier
 • Redigera anpassade listor

Referenser

 • Relativa referenser
 • 3D-formler

Blandade referenser

 • Blandade referenser

Formelgranskning

 • Formelgranskning
 • Spara över- och underordnade celler

Anpassa format

 • Talformat
 • Formatera celler
 • Redigera cellformat
 • Spara cellformat
 • Hämta format

Beräkningar med datum och tid

 • Räkna med datum och tid

Formatering av celler

 • Ändra kolumnbredd och radhöjd
 • Kantlinjer och fyllning
 • Cellformat

Vilkorsstyrd Formatering

 • Vilkorsstyrd Formatering
 • Datastaplar
 • Färgskalor
 • Ikonuppsättningar
 • Hantera regler
 • Ny regel
 • Formatera enligt Text och Autofyll

Dataverifiering

 • Dataverifiering
 • Dataverifiering med lista
 • Kombinera Dataverifiering med Villkorsstyrd formatering

Funktioner

 • Allmänt om funktioner
 • Knappen autosumma
 • Funktionen LETARAD
 • Att använda datablad

OM-funktioner

 • OM-funktionen
 • OM()+F4
 • Kapslad funktion

Tabeller och listor

 • Formatera som tabell
 • Beräkningar i tabellobjekt
 • Sortera
 • Filtrera
 • Sortera och filtrera efter färger och ikoner
 • Hantera dubbletter

Diagram

 • Miniatyrdiagram
 • Stapeldiagram
 • Cirkeldiagram

Mallar och skydd

 • Skydda blad
 • Teman
 • Repetition: Dataverifiering
 • Repetition: Ny regel
 • Repetition: Cirkeldiagram