HemSök efter kurserFörhandling i projekt

Förhandling i projekt

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_full

I varje projekt uppstår situationer då du måste förhandla. Det kan handla om att hitta formerna för ett samarbete, att få mer resurser till projektet eller att sluta ett avtal med en leverantör - eller att förhandla med en leverantör när något inte blev som du tänkt.

I denna kurs får du verktygen för en lyckad förhandling och kunskaper om förhandlingens psykologi. Du lär dig analysera, känna igen och hantera olika förhandlingstekniker och du får även flera chanser att under kursens gång praktiskt utveckla och tillämpa din egen förhandlingskompetens.


Plats
Stockholm

Utbildningsformer
Classroom

Längd
2 dagar

Pris
21950 kr

Målgrupp

För dig som i sin yrkesutövning hamnar i eller kommer att hamna i förhandlingssituationer och för dig som vill utveckla din roll som projektledare. 

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

Kursen är mycket praktiskt inriktad och du kommer att få chansen att delta i ett flertal förhandlingssituationer.

Förhandlingens grunder 

 • Målet med förhandling - nöjda parter
 • Det grundläggande förhandlingsmönstret
 • Mål och förväntningar - vilket utfall vill jag ha?
 • Förhandlingszonen - worst case och best case 
 • Situationsbedömning - är relationen viktigare än värdet eller tvärtom? 
 • Konflikthantering 
 • Moral och etik i förhandlingen

Förhandlingsprocessen 

 • Planeringen 
 • Samla information - vilken är motpartens ståndpunkt? 
 • Att välja kommunikationssätt och förhandlingsplats 
 • Informationsutbyte - fråga och lyssna 
 • Köpslående - ett utbyte av värden 
 • Vilka eftergifter kan jag göra? 
 • Komplexa förhandlingar 
 • Avslutsteknik 
 • Hantera sammanbrott i förhandlingen

Förhandlingens psykologi

 • Kommunikation - att förstå sig själv och sin motpart 
 • Icke-verbal kommunikation påverkan på förhandlingen
 • Argumentationsteknik
 • Taktik vid förhandlingsbordet.

Utbildare

Marie Bohlin

Marie är en civilingenjör, kommunikatör och coach med över 25 års erfarenhet av projektledning, affärsmässighet, kundfokus och människors drivkrafter. Har arbetat som chef inom svensk industri samt med praktisk och strategisk kommunikation.

Hon jobbar idag som coach samt med att ta fram och genomföra utbildningsprogram inom projektledning, ledarskap, förhandling och presentationsteknik.