HemSök efter kurserFrån kollega till chef

Från kollega till chef

När du blir chef över dina tidigare arbetskollegor kommer din arbetssituation förändras väsentligt. Hur hanterar du den nya attityden från kollegorna, hur accepteras du i din nya roll, hur hanterar du de nya kraven både under- och ovanifrån? Du får verktyg och tips om hur du hanterar din helt nya situation, som kan innebära känslan av både stress och press.

Du får kunskap om ditt ledarskap, som kräver tydlighet i vad som förväntas av dig och dina befogenheter. Vi benar ut om du befinner dig i en gråzon, där det finns informell förväntan och krav som kan vara svåra att hantera.

Om kursen

I den här kuren reflekterar vi över vår situation ur många aspekter och diskuterar hur vi ska kunna få ett hållbart ledarskap som ger möjlighet att hantera chefer, tidigare medarbetare och andra intressenter.

Du får tips och verktyg hur du ska leda människor med olika kompetenser att samverka för att uppnå ett gemensamt mål.

Kursen varvar teori med många praktisk övningar. Övningarna baserar sig på verkliga fall och situationer, vilket ger en realistisk inblick i den nya ledarrollen.


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
2 dagar

Pris
16900 kr

Målgrupp

Du som redan varit ledare ett tag eller står i begrepp att tacka JA till att arbeta som chef över dina tidigare kollegor eller har en informell ledarfunktion i förhållande till dina kollegor.

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs.

Kursinnehåll: Från kollega till chef

Några av de områden vi bearbetar under kursen

 • Innan och efter du tackat ja till ledarjobbet
 • En bra start – hur ska du möta dina medarbetare
 • Makt – acceptans och attityd
 • Vad är ledarskap
 • Igår kollega – idag deras ledare
 • Konflikt
 • Kommunikation – det viktigaste redskapet
 • Kritik – medel för förändring
 • Leda sig själv
 • Hantera stress
 • Var hitta du stöd