HemSök efter kurserFörtroendefullt Samarbete

Förtroendefullt Samarbete

Förtroendefullt Samarbete

- Tillitsbaserade affärer och relationer


Utbildningen syfte

  • Utveckla din förmåga att i samarbete med andra lösa intressemotsättningar och problem.
  • Hur kan du hantera en medarbetare eller kollega som är irriterad och upprörd.
  • Öka färdighter i att bygga tillitsfulla relationer.
  • Få ökad insikt om egna attityder och beteenden i konfliktsituationer.
  • Öva praktiskt vid många tillfällen och lämna kursen med en konkret plan för ett case från din verklighet.

Hybridform

Vi genomför kursen på samma sätt som många arbetsplatser fungerar idag. Du väljer om du vill delta IRL eller digitalt.

Vi använder oss av de tekniska hjälpmedel som erfordras för att säkerställa kvalitén och för att skapa en dynamisk utbildning. Om du skulle få förhinder att resa till kursen kan du välja att delta digitalt och meddela oss så sent som samma morgon då kursen börjar.

För exakta priser och kurscenter se CoreCodes sida: FS - Förtroendefullt Samarbete


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
3 dagar

Pris

Förtroendefullt samarbete, för vem

Utbildningen vänder sig till chefer, ledare och nyckelpersoner som vill lära sig att utveckla tillitsbaserade, förtroendefulla relationer och skapa en effektiv samarbetskultur.

Hur fungerar Förtroendefullt samarbete

Förtroendefullt samarbete bygger på en unik kombination av ”hårda och mjuka” metoder. Den hårda delen grundar sig på den så kallade Harvardmetoden; intressebaserad problemlösning – en metod och ett förhållningssätt för att nå överenskommelser, där båda parter kan känna sig respekterade och få sina intressen tillgodosedda. Syftet är att både hävda egna intressen och samtidigt bygga upp långsiktiga relationer.
 
Den mjuka delen bygger på Will Schutz FIRO-teori och delar av hans utvecklingsprogram The Human Element. Fokus under de tre utbildningsdagarna är att öka förståelsen för konsekvenser av olika beteenden i mellanmänskliga relationer. Syftet är att bättre kunna hantera ickefungerande relationer, för att istället skapa välmående och välfungerande organisationer.

Utbildningen ger dig både verktyg och träning i att arbeta intressebaserat och att få syn på och undvika icke konstruktiva konflikter. I mänskligt samspel kärvar det då och då, trots att vi ville något helt annat. Vi hamnar i försvar och tappar förmågan att lyssna, både på varandra och oss själva.

Efter en genomförd förhandling eller samtal ska både du och din partner kunna känna er nöjda och säkra på att ha fått till den bästa överenskommelsen. Att ni kan mötas igen i tillit för att fortsätta utveckla affär och relation.

Utbildningen bygger på en unik kombination av ”hårda och mjuka” metoder.

  • Harvardmetoden; intressebaserad problemlösning – en metod och ett förhållningssätt, där båda parter kan känna sig respekterade och få sina intressen tillgodosedda. Gedigen forskning finns som grund för detta arbetssätt.
  • Dr Will Schutz FIRO-teori (Fundamental Interpersonal Relations Orientation). Focus under utbildningen är att öka förståelsen för konsekvenser av olika beteenden i mellanmänskliga relationer.

Upplägg

3 dagar, dagtid. Hybrid med kurslokal i centrala Stockholm 

Utbildningen genomförs som externat, dvs du ombesörjer själv ditt boende

Kursmaterial, luncher och för- och eftermiddagskaffe ingår i kursavgiften. För dig som deltar digitalt minskar priset genom avdrag för måltider.

Gruppstorlek: max 12 deltagare. Utbildningen leds av certifierade handledare.