HemSök efter kurserGO (Golang)

GO (Golang)

Under de senaste åren så har ett flertal nya systemprogrammeringsspråk börjat få fotfäste. Av dem har Go, eller Golang, etablerat sin ställning som det överlägset populäraste alternativet.
 
Golang är ett enkelt, säkert programmeringsspråk med fokus på parallellprogrammering och utvecklarergonomi. Det beskrivs ofta som ett språk som är enkelt att lära sig om man sedan tidigare kan ett eller flera programspråk, och anses bjuda på en rolig utvecklarupplevelse varvat med hög produktivitet.


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
2 dagar

Pris
19900 kr

Målgrupp

Applikationsutvecklare inom C/C++ och även utveckling i andra språk såsom Java kan dra nytta av de kunskaper som lärs ut under kursen.

Förkunskaper

Kursen förutsätter inte tidigare erfarenhet av programmering, men kunskap om ett annat programmeringsspråk kommer att underlätta. Grundläggande kunskap om Unix/Linux är en fördel.

Kursinnehåll

I kursen går vi igenom:

 • Golangs historia
 • Introduktion till Golang
 • Variabler och typer
 • Flödeskontroll
 • Funktioner
 • Arrays, slices och ranges
 • Maps
 • Structs
 • Polymorfism och interface
 • Go-rutiner och kanaler
 • Felhantering
 • IO och filsystem
 • Kort om nätverksprogrammering i Golang

Utbildningsmaterialet är skrivet på engelska. Utbildningen kan genomföras antingen på svenska eller engelska.