HemSök efter kurserGrunderna i TypeScript

Grunderna i TypeScript

TypeScript har vuxit i popularitet på sistone och rankas nu som det åttonde mest populära programspråket, worldwide. För frontend är det nummer ett.   Det finns många skäl som brukar anföras för att använda TypeScript:
 • Hjälper utvecklare undvika vanliga misstag i koden
 • Avslöjar buggar tidigare i utvecklingskedjan
 • Gör det enklare att sätta sig in i kod som andra skrivit
 • Gör det enklare att använda andras kodbibliotek
 • Gör det enklare att orientera sig i stora, komplexa projekt
 • Gör refaktoreringar enklare och säkrare
Det som dock är den största – och ofta avgörande – fördelen är att det helt enkelt blir enklare att koda. TypeScript ger bättre "autocomplete", vilket minskar behovet av att hålla saker i minnet. Det frigör kapacitet för kreativitet och problemlösande.

Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
1 dag

Pris
10950 kr

Målgrupp:

Kursen vänder sig till utvecklare som har en viss rutin kring programmering, men som inte använt TypeScript i någon högre grad ännu.

Förkunskaper:

Grundläggande kunskaper i JavaScript. Programmeringsfärdighet.

Kursinnehåll: Grunderna i TypeScript

Utbildningen behandlar:

 • Introduktion till TypeScript
 • Typsystemet
 • Unioner och Literals
 • Objekt
 • Funktioner
 • Arrayer
 • Interface och Type Alias
 • Klasser
 • Modifiering av typer
 • Generics
 • Deklarationsfiler
 • Konfigurering av TypeScript-kompilatorn

Andra har även varit intresserade av dessa kurser: