HemSök efter kurserInDesign CC Avancerad

InDesign CC Avancerad

Bli expert på automatisering och Publish Online i InDesign

Vi lär dig att snyggt och smidigt arbeta med funktionen GREP för automatisering vid arbete i stora dokument samt Publish Online för att skapa interaktiva dokument och animeringar!

Avancerad formathantering

Vi lär dig att smidigt effektivisera ditt arbete,  vid hantering av stora dokument i InDesign, med hjälp av Avancerad formathantering. 

GREP

Nu finns den perfekta funktionen när du behöver arbeta med sök/ersätt i InDesign. Detta sparar mycket värdefull tid! Vi går också igenom hur man integrerar GREP i styckeformat för att helt automatisera processen.

Publish Online

Efter kursen kan du skapa animering av rörelser, skala och rotering. Vi lär dig även att skapa interaktiva knappar, menyer och bildspel. 

Publicering av digital katalog

Direkt efter kursen kan du snyggt publicera er digitala katalog/produktblad som blädderbara dokument som kan läsas både i datorn och på mobilen. 


Plats
Stockholm

Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
2 dagar

Pris
8950 kr

Den här InDesignkursen passar dig!

 Denna kurs är för dig som vill lära dig avancerad formathantering, GREP och Publish Online. 

Innehåll – InDesign CC Avancerad

Automatisering:

 • Avancerad formathantering (Teckenformat, Styckeformat och Objektformat)
 • GREP i Sök/Ersätt
 • GREP i Styckeformat
 • Datasammanfogning: Import av listdata från Excel
 • Import och export av innehåll med XML

Publish Online

 • Animering av rörelse, skala, rotering
 • Skapa egna animeringsbanor
 • Tidsdisponering (Timing)
 • Interaktivitet (knappar, sidhantering mm)
 • Bildspel med flerlägesobjekt
 • Interaktiva menyer
 • Publicera blädderbara HTML5 dokument
 • Publish Onlines kontrollpanel

Kursintyg

Efter genomförd utbildning erhåller du ett diplom.