HemSök efter kurserInnovationsledarskap

Innovationsledarskap

Innovationsledarskap handlar om hur du som ledare initierar, leder och driver innovationsprocesser, men det inbegriper också hur du på bästa sätt kan skapa ett stödjande klimat för innovation och medarbetares deltagande i processen så att kreativitet, kollektiv intelligens och tvärfunktionalitet stimuleras och frigörs.

Sammantaget kan innovationsledarskap definieras som processen att hantera en organisations innovationsprocedur, från det inledande stadiet av idéer till beslut, aktiviteter och praxis, till dess slutskede av framgångsrik implementering.

I denna utbildning får du med dig en uppsättning konkreta metoder och verktyg som gör att du kan leda innovationsarbetet med framgång, för bästa möjliga resultat i föränderliga och komplexa tider.

Utbildningstillfällena leds med en blandning av metoder för en positiv, engagerande atmosfär med konkreta resultat och innovation i fokus.

Utbildningsupplägg
Distans: 7 lärarledda tillfällen. Visst material som du slutför i din egen takt mellan passen tillkommer. Olika interaktiva metoder ingår i utbildningsupplägget. Blended learning.

Kursmaterial och coaching
Metoder, koncept och verktyg för framgångsrikt innovationsarbete 
Individuell coaching (2 coachingtillfällen á 1 timme per samtal)

 


Utbildningsformer
Remote

Längd
21 timmar

Pris
18900 kr

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är projektledare, processledare, teamledare, förändringsledare, eller som på andra sätt jobbar med innovations- och förändringsarbete och som vill initiera, leda och driva innovationsinsatser.

Mål

Det här får du med dig från utbidninen

 • Praktiska metoder och verktyg för innovationsarbetets samtliga stadier
 • Kunskap och metodik för att hantera komplexa innovationsprocesser
 • Innovationsledarskapets huvudsakliga förmågor
 • Hur den mellanmänskliga dynamiken påverkar innovationsprocessen och hur den bäst kan bidra till tillväxt och framgång
 • Ledningsförmågor och färdigheter som stödjer skapandet av en innovationskultur
 • Hur samarbete, samverkan och samskapande utvecklas och bevaras
 • Insikt i och lösningar på de vanligaste utmaningar som ledare står inför idag när det gäller att leda innovation i ett alltmer komplext organisationslandskap
 • En handlingsplan för ditt innovationsarbete

Vi besvarar frågor om och utforskar:

 • Varför innovation är viktigt i företag och organisationer?
 • Vem bör vara ansvarig för att innovation ska möjliggöras?
 • Vilka är principerna för innovation och kreativitet?
 • Hur kartlägger och skapar vi förståelse för slutkunds/brukares behov, drivkrafter och upplevelser?
 • Hur effektiviserar vi innovationsprocesserna?
 • Vad underlättar innovation, kreativitet och kollektiv intelligens?
 • Hur mäter vi och följer upp våra innovationsframsteg?

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, men en viss erfarenhet av ledarskap är fördelaktigt.

Kursinnehåll

I distansutbildningen ”Innovationsledarskap” adresseras de utmaningar som ledare och medarbetare står inför idag i arbetet med att frigöra kreativitet och skapa de bästa förutsättningarna för innovation.

Vi koncentrerar oss på kunskap, metoder och kreativa verktyg så att organisationen på bästa sätt kan ta tillvara på värdefulla idéer, frigöra innovationsglädje och möta upp olika organisationsrelaterade utmaningar med stöd av modern innovationsmetodik.

Vi tar avstamp i:

 • Vad kreativitet är och vad det har med innovation att göra
 • Hur du på ett framgångsrikt sätt uppmärksammar problem och utmaningar, tar tillvara på, samutvecklar och förverkligar idéer
 • Vad som krävs för att utveckla din egen, andras, såväl som organisationens innovativa förmåga
 • Hur du leder och utvecklar ditt team med hjälp av innovativa ledarskapsfärdigheter
 • Hur du säkerställer din organisations fortsatta framgång med innovativt ledarskap
 • Olika ledarkompetenser och färdigheter för innovationsarbetet
 • Hur du stärker teamets innovationsförmåga
 • Resurser som stödjer en innovativ ledarskaps, team- och organisationskultur som positivt driver på förbättringsarbetet

Kursinnehåll

Ledarskap & Innovation

 • Ledarskapsförmågor för effektiv innovation
 • Innovationsledning och avgörande dimensioner för innovation
 • Innovationsplanering: integrering med den strategiska inriktningen
 • Kreativitet, Kollektiv Intelligens och Innovation
 • Mindshift Change Management
 • Coachande ledarskap

Organisatoriska förutsättningar

 • Strategisk översyn: navigera osäkerheter och risker i innovationsprocessen
 • Innovationsdiagnostik som förberedelsemetodik
 • Värderingars och organisationskulturens roll i innovationsarbetet
 • Innovation och konsekvenser på systemisk nivå
 • Motivation och utrymme till innovationer: de mest kritiska aspekterna av innovationsstrategin
 • Så samordnas kreativa innovativa processer
 • Tillväxt genom innovation

Innovation och kreativitet

 • Vad är innovation
 • Vad är kreativitet
 • Idégenerering i ett tillåtande klimat
 • Innovation Thinking
 • Komplext eller komplicerat
 • Så tar vi tillvara på styrkor, kompetens och kreativitet tvärfunktionellt
 • Definiera, brainstorma och prototypa
 • Motståndshantering – från reaktion till samskapande

Teamsammansättning och innovation

 • Teaming, teamdynamik och innovation
 • Tillit, respekt och psykologisk trygghet för effektiva och innovativa team
 • Leda olika personligheter
 • Samarbeta, samverka och samskapa effektivt i innovationsprocessen

Innovation och förverkligande

 • Innovationsmetodik: fem kreativa, engagerande och effektiva innovationssteg
 • Värdeskapande med slutkunds/brukares behov i centrum
 • Så frigör ni engagemang, löser utmaningar och kommer i mål
 • Handlings- och åtgärdsplan för genomförande och förverkligande
 • Så mäter ni era framsteg

Utbildare

EPM Consulting – Therese Sandberg

Therése har mångårig erfarenhet av krävande ledarbefattningar och konsultuppdrag i svenska och internationella organisationer. Hon är professionell coach och utbildar i ämnen som ledarskap, förändringsledning, team- och organisationsutveckling på Enterprise Performance Management EPM AB och är anlitad Change Facilitator på konsultföretaget Nexe the Way of Change. Therése brinner för att frigöra människors och verksamheters potential, facilitera, utbilda och coacha. Hennes utbildnings- och utvecklingsinsatser är mycket uppskattade.

Fil.mag i företagsekonomi (Management & Organisation), Stockholms universitet
Diplomerad Coach, Novus, Stockholm
Barrett Consultant och Coach, Barrett Values Centre
Conscious Business Coach och Facilitator, LinkedIn 

Andra har även varit intresserade av dessa kurser: