HemSök efter kurserIntroduktion till artificiell intelligens

Introduktion till artificiell intelligens

Under kursen Introduktion till artificiell intelligens får du en överblick över vad Artificiell Intelligens (AI) handlar om, olika typer av förmågor och hur din organisation kan komma igång.

Vi kommer att gå igenom exempel på olika förmågor inom bild- och videobehandling, röstinteraktion, databehandling och chatt.

Vi kommer också att introducera tips och praktiska resurser för hur du kommer igång med AI.

Kursen tar bland annat upp:

 • Vad är AI
 • En översikt över vilka förmågor AI erbjuder
 • Hur kan man använda AI förmågor i sin organisation
 • Några praktiska tillämpningar av AI som du kan använda direkt
 • Hur kan framtiden inom AI se ut


Utbildningsformer
Remote

Längd
1 dag

Pris
9900 kr

Målgrupp

Programmet riktar sig till dig som vill få en introduktion till nuläget och möjligheterna med  artificiell intelligens och hur du kan dra nytta av det. Du kan vara projektledare, teamledare, linjechef eller någon annan ledande befattning. Kursen passar ledare från alla typer av organisationer.

Mål

Du får en snabb överblick över vad Artificiell Intelligens (AI) handlar om och hur den kan användas av dig och din organisation.

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs

Kursinnehåll

Kursinnehåll

Vad är AI 

 • Vad är AI?
 • Kort historik över utvecklingen av AI

Typer av AI

 • Traditionell AI
 • Maskininlärning (Machine Learning)

Maskininlärning praktiken

 • Vad är maskininlärning
 • Verktyg för maskininlärning
 • Hur byggs en lösning med maskininlärning

Kognitiva tjänster i molnet, lokalt och ”at the Edge”

 • Vilka tjänster finns tillgängliga att använda?
 • Hur använder man färdiga tjänster?
 • Hur installerar man tjänsterna på lokala servrar eller på annan utrustning

AI projekt i praktiken

 • Ta fram ett business case för det problem ni vill lösa
 • Hur lägger man upp ett AI projekt
 • Hur går man till en produktionsmiljö

ChatGPT och andra stora språkmodeller(LLM)

 • Hur fungerar ChatGPT och hur kan jag styra den
 • Grupparbete: Hur får jag det svar jag behöver från ChatGPT
 • Hur kan man bygga sin egen variant av ChatGPT
 • Hur man kan koppla ihop ChatGPT med andra applikationer

Generering av bilder med DALL-E och andra verktyg

 • Introduktion till generering av bilder
 • Hur kan jag styra AI generering av bilder
 • Grupparbete: Generera bilder

Nästa AI vågor

 • Vilka förmågor tror vi kommer härnäst
 • Hur påverkar AI förmågorna vårt samhälle

Utbildare

Patrik Jonsson

Patrik är en uppskattad kursledare med en särskild förmåga att förstå vad deltagarna redan kan och vilka pusselbitar av kunskap de saknar. Han är skicklig på att förmedla hur saker och ting hänger ihop och kan användas praktiskt.

I Patriks kurser blandas teori med praktiska övningar, vilket ger deltagarna möjlighet att direkt använda det de lär sig. Med över 35 års erfarenhet inom områden som AI, ledarskap, kravhantering, arkitektur, utveckling och test, har han gedigna erfarenheter inom de flesta områden kopplat till mjukvaruutveckling.

Andra har även varit intresserade av dessa kurser: