HemSök efter kurserIREB Certifierad Agil Kravspecialist

IREB Certifierad Agil Kravspecialist

Kursen ger kunskaper i kravhantering i agila utvecklingsprojekt samt förbereder för certifieringsexamen ”IREB CPRE RE@Agile Primer”. 

OBS! Certifiering ingår ej i kurspriset utan bokas separat, se nedan information om certifiering.

Certifieringsförberedande


Utbildningsformer
Remote

Längd
2 dagar

Pris
21450 kr

Målgrupp

Kravingenjörer, verksamhetsanalytiker, programmerare, testare, kvalitetsansvariga, projektledare @Agile, speciellt deltagare i agila team, särskilt produktägare och Scrum mästare.

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs

Kursinnehåll: IREB Certifierad Agil Kravspecialist

1.   Motivering och tankesätt

1.1 Varför arbetar man agilt?
1.2 Tankesätt och värderingar inom kravhantering och inom agila metoder
1.3 Överbyggande av agila principer och kravmetoder till RE@Agile
1.4 Fördelar, fallgropar och kostnader av RE@Agile
1.5 RE@Agile och konceptarbete 

2.   RE@Agile grunder

2.1 Överblicken av agila metoder
2.2 Scrum plus bra praktiker som exempel
2.3 Jämförelse mellan produktägare och kravingenjör
2.4 Kravhantering som kontinuerlig process
2.5 Värdestyrd utvecklingsprocess
2.6 Enkelhet som grundbegrepp
2.7 Att inspektera och anpassa

3.   RE@Agile artefakter och tekniker

3.1 Artefakter inom RE@Agile
3.2 Tekniker inom RE@Agile

4.   Organisatoriska aspekter av RE@Agile

4.1 Organisationsinflytande
4.2 Agil IT i en icke-agil organisationsmiljö
4.3 Att hantera komplexa problem genom skalbarhet
4.4 Att bestämma omfattning i förväg samt kontinuerlig kravhantering

Andra har även varit intresserade av dessa kurser: