HemSök efter kurserKanban Foundation

Kanban Foundation

Kanban är mycket mer än bara post-its på en vägg!

Denna kurs är för dig som vill förbättra din produkt- eller tjänsteleverans. Lär dig vad Kanban-metoden är och hur du kan använda den för att leverera mer värde snabbare, på ett hållbart och förutsägbart sätt. Med hjälp av Kanban kan du introducera en kultur av lärande och förbättrings i ett team, tjänst eller produkt som kan hjälpa dig uppnå 25 till 400% ökning i effektivitet.


Utbildningsformer
Classroom

Längd
2 dagar

Pris
14900 kr

Målgrupp

Kanban Foundation kursen vänder sig till dig som är kunskaparbetare (eller managerar kunskaparbete) och som vill förbättra din och din grupps effektivitet. I kunskaparbete ingår marketing, HR, sales, IT, kommunikation, Administration, mm.

 • Chefer (Enhetschefer, Linjechefer, Produktchef, Gruppchef, mm.)
 • Verksamhetsutvecklare
 • Projektledare
 • Scrum Master
 • Teamledare
 • Koordinatör

Mål

Du lär dig

 • Att förstå Kanban-metoden, principer och practices.
 • Att förstå Kanban-metodens nyckelkoncept som flöde, flödeseffektivitet, Pull och begränsning av pågående arbete.
 • Hur man använder och förvaltar ett befintligt kanban system.
 • Att skapa rätt Kanban-policies och regler för din kontext.
 • Hur man använder Kanban för att driva kontinuerliga förbättringar.
 • Att introducera Kanban med hjälp av System Thinking.

De viktigaste koncept i Kanban (flöde, pull, begränsning av pågående arbete) kan uppleva som bakvända. Därför ingår det många övningar och simulationer i kursen.

Kanban Foundation kursinnehåll

 1. Kanban by Example

 • Featureban simulering
 1. Vad är Kanban?

 • Kanban Agendas
 • Affärsnytta med Kanban
 • Funkar Kanban för dig?
 • Kanban grundläggande principer
 • Kanban värderingar
 1. Kanban Practices by Example

 • Visualisera
 • Begränsa mängd pågående arbetet
 • Hantera flöde
 • Synliggöra regler/policies
 • Implementera återkopplingsslingor
 • Förbättra
 1. Kom igång med Kanban

 • Hur introducerar man Kanban?
 • Hur coachar man Kanban?
 • Bygg ditt eget Kanban system