HemSök efter kurserKommunikativt ledarskap

Kommunikativt ledarskap

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_empty

I denna kurs får du lära dig att leda med kommunikation för att uppnå mål och möta dina utmaningar som chef och ledare.

En modern chef ägnar 60-90 procent av sin arbetstid åt att kommunicera. De flesta ledaruppgifter så som att ge feedback, motivera och leda arbetsinsatser kräver kommunikation. Genom att förbättra din kommunikation ökar du förmågan att uppnå mål och resultat i ditt ledaruppdrag. Efter avslutad kurs behärskar du ett antal kommunikationsverktyg och har en personlig handlingsplan för att fortsätta utveckla ditt ledarskap.


Plats
Stockholm

Utbildningsformer
Classroom

Längd
2 dagar

Pris
16900 kr

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som utveckla ditt ledarskap och öka din förmåga att nå resultat genom att använda kommunikation.

Mål

 • Utveckla ditt ledarskap genom att förstå chefens olika roller som strateg, förändringsagent, coach samt processutvecklare eller arbetsledare.
 • Vilken typ av kommunikation som krävs av dig för leda framgångsrikt i olika chefsroller och situationer.
 • Få tillgång till ett antal konkreta kommunikationsverktyg.
 • Ta fram en handlingsplan för att utveckla kommunikationen i ditt ledarskap.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper behövs.

Kursinnehåll: Kommunikativt ledarskap

Kommunikationens roll för ledarskapet är stor, det handlar om att kunna förmedla och tydliggöra allt från visioner och mål till att kunna skapa engagemang, effektivitet och ett bra arbetsklimat. Det är min roll som ledare att kunna säkerställa att mina medarbetare är på rätt väg, att alla är med på tåget.

Det handlar också om att kunna skapa förutsättningar för ett gott kommunikationsklimat inom hela organisationen (organisationskommunikation).

 • Uppstart och presentation
 • Tankar runt ledarskap och legitimitet
 • Personlig kompetens, social kompetens, social färdighet
 • Grunden för kommunikation
 • Transaktionsanalysen. En kommunikationsmodell runt hur vi kommunicerar och bemöter varandra,
 • Lyssnande, Akido-talk
 • En ledares olika uppdrag
 • Organisationskommunikation
 • Kommunicera mål och visioner

Utbildare

Christina Haugsöen


Christina har arbetat med ledarskap och affärsutveckling i mer än 20 år. Hon är utbildad i statsvetenskap, beteendevetenskap och pedagogik och arbetar tillsammans med ledare och ledningsgrupper för att skapa effektivitet och trivsel på arbetsplatser.

Målet för Christina är att hjälpa ledare att bli trygga i sitt ledarskap, att få en gedigen verktygslåda att välja ifrån. Ledare som vet och förstår mekanismerna runt sin egen och andras stilar och som kan leda sig själv och andra skapar förutsättningar för framgång på alla plan.