HemSök efter kurserKonflikthantering och feedback i projekt

Konflikthantering och feedback i projekt

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_halfstar_empty

Att arbeta tillsammans, i projekt eller team, ställer stora krav på allas förmåga att kommunicera, ge och ta återkoppling och kunna hantera konflikter.

Under utbildningen arbetar vi med att förstå sig själv och andra. Våra drivkrafter och värderingar som ligger till grund för att vi agerar som vi gör. Med denna kunskap kan vi både minska och lösa upp konflikter och ge feedback som verkligen hjälper människor att växa.

Som grund använder vi oss av Non - violence - communication och modeller som visar på bakomliggande drivkrafter. Allt för att du så snabbt som möjligt ska kunna förstå och hantera vardagens utmaningar i att leda ett team. Du får konkreta arbetsverktyg under kursen som vi praktiserar och diskuterar.


Plats
Stockholm

Utbildningsformer
Classroom

Längd
2 dagar

Pris
20450 kr

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i eller leder människor i projekt/team och som vill lära dig effektiv kommunikation samt förebygga och lösa konflikter och på ett effektivt sätt ta vara på teamets möjligheter och motsättningar.  

Mål

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i eller leder människor i projekt/team och som vill lära dig lågaffektiv kommunikation samt förebygga och lösa konflikter samt på ett effektivt sätt ta vara på teamets möjligheter och motsättningar.  

Förkunskaper

Inga speciella förkunkaper krävs.

Kursinnehåll

Utbildningens fokus:

  • Öka förståelsen för vad en konflikt är, hur den kan lösas och förebyggas.
  • Förebygga konflikter med aktivt lyssnande och konstruktiv feedback. 
  • Non-Violence Communication
  • Strategier och metoder för att kanalisera konflikter till gruppens nytta
  • Använda kunskapen om relationer, kommunikation, återkoppling och konflikthantering för att bättre stödja gruppens arbete.
  • Förstå vad händer med individen i konflikter
  • Identifiera framgångsfaktorer
  • Ledarens roll i konflikter
  • Gruppdynamik och grupputveckling

Utbildare

Marie Bohlin

Marie är en civilingenjör, kommunikatör och coach med över 25 års erfarenhet av projektledning, affärsmässighet, kundfokus och människors drivkrafter. Har arbetat som chef inom svensk industri samt med praktisk och strategisk kommunikation.

Hon jobbar idag som coach samt med att ta fram och genomföra utbildningsprogram inom projektledning, ledarskap, förhandling och presentationsteknik.