HemSök efter kurserLead Forward – Medvetet och konstruktivt ledarskap

Lead Forward – Medvetet och konstruktivt ledarskap

Vill du utveckla ett effektivt ledarskap som ökar medarbetarnas motivation, arbetsprestation och
välmående? Visst vore det värdefullt att få feedback på ditt ledarskap och identifiera dina styrkor, drivkrafter och utvecklingsområden?

För att kunna utveckla ett framgångsrikt ledarskap krävs förståelse och kunskap för vad ett gott ledarskap är. Utifrån forskning får du kunskap om konstruktiva ledarbeteenden, konkreta verktyg och en personlig handlingsplan för din utveckling som effektiv ledare.

I denna utbildning ingår 3 timmars individuell coachning där du får ökad självinsikt och fördjupad förståelse. Detta bokas upp i samråd med lärare efter avslutad kurs.


Utbildningsformer
Classroom

Längd
3 dagar

Pris
20990 kr

Målgrupp

Kursen vänder sig till ledare, chefer, arbetsledare och projektledare med medarbetaransvar.

Mål

Efter utbildningen kommer du att ha:

  • Fördjupad kunskap och förståelse för vad som utgör ett framgångsrikt ledarskap
  • Ökad självinsikt om dina styrkor, drivkrafter och utvecklingsområden som ledare
  • Konkreta verktyg för att utveckla effektiva ledarbeteenden
  • Mål och en handlingsplan för din personliga utveckling som ledare
  • Ökad trygghet i din roll som ledare

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll

Utbildningen varvar teori, praktiska övningar, reflektioner och diskussioner.

Ledarskap och framgångsfaktorer - vad säger forskningen?
- Vad är ledarskap?
- Full Range Leadership Model
- Avvikelsebaserat ledarskap
- Villkorligt förstärkande ledarskap
- Transformerande ledarskap
- Motivation och drivkrafter – en viktig grund i ledarskapet

Självskattning av konstruktiva ledarbeteenden
Du får skatta dina ledarbeteenden utifrån avvikelsebaserat ledarskap, villkorligt 
förstärkande ledarskap och transformerande ledarskap. Du får reflektera kring ditt 
ledarskap enskilt och i grupp.

Feedbackkartläggning av ditt ledarskap
Med hjälp av en strukturerad feedbackkartläggning får du en nulägesanalys av hur
dina medarbetare uppfattar ditt ledarskap. Resultatet sammanställs i en 
feedbackrapport. 

Identifiera dina styrkor, drivkrafter ochutvecklingsområden
Bli medveten om, utveckla och stärk dina styrkor, drivkrafter och 
utvecklingsområden. 

Sätta mål och utforma en konkret handlingsplan
Utifrån feedbackkartläggningen får du sätta mål och skapa en tydlig handlingsplan 
för din utveckling som ledare. 

Tidsplan

Denna utbildning om totalt 3 heldagar, levereras uppdelad på 1 + 1 + 1 dag.

Utbildare

Anna Åkerblom

Anna jobbar med att utveckla ledare, team och medarbetare och brinner för att få människor att växa och utvecklas mot sin fulla potential. En stark drivkraft är att skapa trygga, starka och goda ledare som främjar motiverade, högpresterande och välmående medarbetare. 

Under de senaste 15 åren har Anna i olika roller arbetat med att utbilda, utveckla och coacha människor. Med egen chefs- och ledarerfarenhet sätter sig Anna snabbt in i andra ledares situationer och utmaningar.

Anna är Diplomerad Professionell Coach och certifierad i ledarutvecklingsmetoden Lead Forward och teamutvecklingsmetoden Team Pro. Hon har utbildning inom ledarskap, arbetsrätt och psykologi (bland annat organisationspsykologi, arbetspsykologi och socialpsykologi). Vidare har Anna en Bachelor of Arts in Sociology & Communications från Goldsmiths, University of London. Hon är även utbildad Affärsinriktad Projektledare från IHM Business School.

Andra har även varit intresserade av dessa kurser: