HemSök efter kurserLeda självledare - Från självledarskap till teamsjälvledarskap

Leda självledare – Från självledarskap till teamsjälvledarskap

När vi ökar vår självkännedom, förstår och hanterar våra tankar och känslor bättre, kan vi lägga vår energi på innovation, samarbeten, utveckling och måluppfyllelse. Det är den drivande faktorn för framgång i företag!

Utforska och lär dig mer om dig själv, de senaste metoderna och strategierna för att bli en effektiv självledare och ledare - driven av samskapande, engagemang, målmedvetenhet och insikt.

Som ledare till självledare är din det uppgift att stödja och coacha teamen till att nå uppsatta mål, upprätthålla engagemang och skapa bästa möjliga förutsättningar för en lärande- och utvecklingsorienterad teamkultur. Och att leda självledare ställer helt andra krav på dig som ledare än att leda i en traditionell organisationsstruktur.


Plats
Stockholm

Utbildningsformer
Classroom

Längd
2 dagar

Pris
18900 kr

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer, ledare och nyckelpersoner som vill lära sig att mer effektivt leda sig själva, leda självledare, utveckla relationer och skapa en samarbetsorienterad teamkultur. Utbildningen passar också dig som vill få insikter i och förståelse för det senaste inom ledarskapsutveckling och således ligga i framkant.

Mål

Med fördjupad självkännedom, personlig medvetenhet och uppdaterade ledarfärdigheter får du insikt i och kunskap om vad som krävs för att skapa förutsättningar för ett team med hög samarbets-, innovations-, lärande- och anpassningsförmåga. Din personliga motivations-, stress-, ledar- och utvecklingsprofil kickstartar din framgångsresa. 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll

I ”Leda Självledare” frångår vi därför det traditionella utbildningsupplägget och riktar oss till dig - individen bakom ledarrollen. För när du som ledare utvecklas på individnivå, leder det till kraftfulla synergieffekter i hela organisationen. Och med god inblick i vad det innebär att leda dig själv, kan du effektivt leda andra. För hur ska vi annars kunna leda andra om vi inte kan leda oss själva först?

Utbildningens innhåll

 • Utveckla ditt självledarskap och ledarskap.
 • Så tar du tillvara på egna och andras styrkor, kompetenser och egenskaper.
 • Så byggs starka, förtroendefulla relationer.
 • Så utvecklas din ansvarsförmåga.
 • Så samskapar du framgång.
 • Kunskap i hur du kan stödja och coacha teamen genom effektiv kommunikation, ett coachande förhållningssätt och agilt mindset.
 • Så utvecklas och samskapas psykologisk trygghet, tillit, innovation och kreativitet.
 • Få ökad insikt i emotionell och social intelligens - hur ditt och andras känslo-, beteende- och reaktionsmönster påverkar dig själv, relationer (vi) och resultat (uppgift).
 • Bli en mästare på kommunikation med smidiga strategier för konflikthantering och svåra samtal.
 • Öka fokus, prestationskraft och kreativitet.
 • Utveckla en lärande- och utvecklingsorienterad teamkultur.
 • Samskapa och samarbeta effektivt inom och över teamgränserna.