HemSök efter kurserMicrosoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilot

Effektivisera ditt arbete med Copilot

Detta intensivprogram är utformat för att snabbt introducera och utrusta professionella med färdigheter för att använda Microsoft 365 Copilot, för att öka produktiviteten och göra arbetsprocesserna roligare.

Kursen kombinerar kärnelementen i Copilots funktioner med praktiska övningar för att ge deltagarna en direkt tillämpbar uppsättning verktyg.

Kurslängd och kursformat
Två halvdagar ( förmiddagssessioner ) Online-webinarier med interaktiva, praktiska sessioner.

Kursmaterial
Kortfattade digitala guider och instruktionsmaterial.
Demonstrationsvideor och övningsfiler.


Utbildningsformer
Remote

Längd
1 dag

Pris

Målgrupp

  • Användare av Microsoft 365 som vill snabbt lära sig att integrera och använda Copilot i sitt arbete.
  • Individer som söker effektiva sätt att förbättra sitt arbetsflöde med AI-teknik.

Mål

Efter kursen ska deltagarna kunna

  • Integrera Copilot i sitt dagliga arbete med Microsoft 365 för ökad effektivitet.
  • Använda Copilot för att förbättra kvaliteten på dokument, presentationer och e-postkommunikation.
  • Tillämpa grundläggande Copilot-funktioner i Excel för att underlätta dataanalys.

Kursinnehåll: Microsoft 365 Copilot

Denna komprimerade kurs är designad för att ge en snabb och effektiv inlärningsupplevelse, med fokus på de mest relevanta och omedelbart tillämpbara funktionerna i Microsoft 365 Copilot.

Kort feedbackformulär genomförs efter varje session för att mäta förståelse och tillfredsställelse.

Halvdag 1: Introduktion och Dokumenthantering

  • Session 1: Översikt över Microsoft 365 Copilot och dess potential.

  • Session 2: Praktisk användning av Copilot i Word och PowerPoint för att skapa och förbättra dokument och presentationer.

Halvdag 2: Kommunikation, Samarbete och Dataanalys

  • Session 3: Effektivisera e-post och möten med Copilot i Outlook och Teams.

  • Session 4: Grundläggande dataanalys med Copilot i Excel och integreringstips för att förbättra arbetsflöden över Microsoft 365-appar.