HemSök efter kurserMS Forms

MS Forms

Behöver du ibland få in feedback från t.ex ett webinar eller kurs som ni organiserat? Eller skapa en quiz, dvs ett kursformulär som testar deltagares kunskapsnivå?

Det finns många appar för det på nätet, men du som har M365 kan med fördel använda den app för E-formulär som kallas MS Forms. Detta är en webbaserad app, både för att bygga och fylla i formuläret. Alltså kan detta formulär fyllas i via en länk i ett mejl, eller på LinkedIn, eller varför inte direkt på ert Intranät startsida. I denna kursmodul får du grunderna i hur man bygger upp formulären, styr vem som kan använda det och hur man fyller i det. Du får lära dig hur man ser svaren och tips på hur man kan automatiskt spara alla inkomna svar i en SharePoint lista.


Utbildningsformer
Remote

Längd
0.5 dagar

Pris
5475 kr

Förkunskaper

Vana att köra SharePoint och MS Teams

Om MS Forms

  • MS Forms är en standardmodul i M365 – du har alltså redan detta verktyg
  • Du skapar e-formulären med en valfri webbläsare – behövs inget att installera
  • Den som fyller i e-formulären behöver bara en webbläsare
  • MS Forms har en automatiskt anpassning till mottagarens skärmstorlek; det fungerar därför perfekt på dator, platta och mobil av valfri typ
  • Du kan ställa in vem som kan fylla i formulären, t.ex vem som helst, alla i din org, eller specifika personer
  • Du kan sätta upp start och slutdatum för giltighetstiden
  • Du kan konfigurera ett automatiskt svar