HemSök efter kurserPowerPoint-grundkurs – att skapa en bra presentation

PowerPoint-grundkurs – att skapa en bra presentation

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_half

I utbildningen skapar vi snabbt och effektivt en Microsoft PowerPoint-presentation där du lägger till text, bilder, ritningar, tabeller, diagram och animationer om så önskas. Efter kursen kan du fokusera på det väsentliga, dvs innehållet i presentationen, nu när du vet hur du använder programmet effektivt. 


Utbildningsformer
Remote

Längd
1 dag

Pris
8150 kr

Målgrupp

Kursen är gjord för dig som skapar och formaterar presentationer till exempel inom försäljning eller marknadsföring. Många andra yrken och branscher, såsom kundservice, utbildning, projekt och design, behöver ett presentationsprogram då man presenterar information och resultat. 

Kursmål

Efter kursen kan du bygga presentationer på ett smidigt sätt i PowerPoint. Du kan skapa och redigera presentationer, som innehåller text, tabeller, former, bilder och diagram. Du känner till och hanterar programmets grundläggande funktioner. Du kan skapa och visa en färdig presentation och vet vad som är viktigt att tänka på samt vad man bör undvika. 

Förkunskaper

Det är en fördel om du har en viss vana av Microsoft Windows och Office. 

Kursinnehåll: PowerPoint-grundkurs – att skapa en bra presentation

Microsoft PowerPoint-vyer 

De flesta grundläggande funktioner är samma i andra Office-program. 

 • Menyfliksområdet och dess flikar 
 • Verktygsfältet Snabbåtkomst - användning och anpassning 
 • Arkiv och andra Backstage-kommandon  
 • Olika vyer och zoom  
 • Urklipp för Office 
 • Att använda Hjälp 

Skapa en ny presentation 

Börja presentationen genom att välja antingen en helt tom eller din organisations presentationsmall. 

 • Lägg till, ordna och radera bilder 
 • Flytta runt i en presentation 
 • Välj bildlayout, tema och design 

Skriv text 

Det finns flera sätt att skriva och presentera text. 

 • Skriv listtext eller oformaterad text i en platshållare  
 • (Placeholder) 
 • Skriv text i former (Shape) eller textruta (Text Box) 
 • Formatera text 
 • Konvertera text till SmartArt-grafik 
 • Lägg till anteckningar i bilden 

Bilder, former och diagram illustrerar din presentation 

Liva upp din presentation med bilder, diagram och ritningar. 

 • Lägga till och rita former (Shapes) 
 • Formatera och ordna former 
 • Lägg till, formatera och komprimera bilder 
 • Lägg till SmartArt-grafik, till exempel process- och organisationsscheman 
 • Flytta och kopiera objekt 

Tabeller 

Presentera siffror och annan information snyggt i tabeller. 

 • Lägga till en tabell i presentationen 
 • Ange data och formatera tabellen 
 • Importera tabell från Excel 

Diagram 

Lägg till ett diagram som åskådliggör siffrorna. 

 • Infoga och formatera diagram 
 • Importera diagram från Excel 

Presentation och tillhörande material 

Visa och skriv ut presentationen i olika format om så önskas. 

 • Förhandsgranska och skriv ut tillhörande material som anteckningssidor och åhörarkopior 
 • Färdigställ bildspelet med övergångar och animeringar 
 • Presentation och Föredragshållarvy tips