HemSök efter kurserProgramming for beginners

Programming for beginners

Denna kurs lämpar sig till dig som inte har någon tidigare erfarenhet av programmering och vill lära dig programmera och för dig som har lite kunskap men vill bygga en bra grund att stå på. Kursen körs i Python vilket är ett väldigt nybörjarvänligt programmeringsspråk.


Utbildningsformer
Remote

Längd
3 dagar

Pris
22000 kr

Target Group

Alla som har god it-kunskap och vill lära sig programmera.

Goal

Denna kurs lämpar sig till dig som inte har någon eller har liten erfarenhet av programming och vill lära dig programmera. Kursen körs i Python vilket är ett väldigt nybörjarvänligt programmeringsspråk.

Kursinnehåll

  • Komma igång
  • Variabler och datatyper
  • Operander
  • Datastrukturer
  • Flödeskontroll, val och iterationer
  • Funktioner
  • Grundläggande objektorientering