HemSök efter kurserProjektledning grund

Projektledning grund

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_half

I denna projektledar-utbildning får du goda grunder för att leda projekt! Kursen skapar en förståelse för vad det innebär att leda ett projekt och motivera projektgrupper plus många praktiska verktyg för dig att ta med till din egen verksamhet.

I denna kurs får du metoder och kunskap för att kunna organisera, planera och leda projekt samt verktyg för att kunna tillämpa dina nya kunskaper direkt. Projektledarutbildningen passar för dig som arbetar med projekt inom de flesta verksamhetsområden, såväl i större som mindre företag och organisationer.

Att leda projekt handlar om att få människor med olika kompetenser att samverka för att uppnå ett gemensamt mål. En projektledares huvudsakliga uppgift är att leverera resultat genom att skapa och upprätthålla en struktur och ett arbetsflöde som till rätt kostnad och i rätt tid uppnår målen.

Detta är en väldigt praktisk och workshoporienterad kurs. Korta föreläsningspass blandas med många tillämpningsövningar där vi tillsammans jobbar med realistiska case med exempel från aktuella arbetsområden.

Kort om Certifiering Denna projektledarutbildning är certifieringsgrundande för CAPM (PMI) och/eller IPMA D-certifiering. 

---------------------------------------------------------------------------------------

Er­bju­dan­de! Köp vårt kur­spa­ket och sä­ker­ställ din vi­da­re­ut­veck­ling

Projektledning grund, 3 dagar

Projektledning fortsättning, 3 dagar

Paketpris: 31 840 kr
( ordinarie pris: 39 800 kr )

Ange kod PAKETPRIS när du bokar

--------------------------------------------------------------------------------------


Plats
Stockholm

Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
3 dagar

Pris
19900 kr

Målgrupp

Utbildningen vänder sig såväl till blivande projektledare som projektledare med lite erfarenhet som vill ta till sig praktiska verktyg att använda i yrket

Mål

Du får lära dig,

 • Strukturera och fokusera ditt arbetssätt som projektledare
 • Hur roller och ansvar är utformade i en projektorganisation
 • Sätta tydliga mål och definiera avgränsningar för projektet
 • Förbereda och planera projekt utifrån givna förutsättningar
 • Kartlägga och hantera intressenter
 • Kartlägga och hantera risker och möjligheter i projektet
 • Följa upp resultat och hantera ändringar
 • Leda och motivera grupper och individer
 • Grunderna i förhandlingsteknik
 • Vad som krävs för att certifiera sig som projektledare

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs.

Kursinnehåll: Projektledning grund

Projekt som arbetsform 

 • Projektorganisationen – roller och ansvar
 • Projektförloppet - faser och beslutspunkter

Förbereda och planera projekt

 • Initiering av projekt – hur och varför startar projektet?
 • Bakgrund, syfte och mål
 • Kopplingen mellan syfte och effektmål
 • Kravhantering och omfattning, bl a MoSCow-tekniken
 • Analysera förutsättningar och kartlägga projektets intressenter
 • Identifiera och planera aktiviteter och ta fram en tidplan
 • Att bryta ner projektets mål i mindre delar – Work Breakdown Structure
 • Ta fram en projektbudget
 • Göra en nyttoanalys
 • Analysera risker och planera åtgärder
 • Orientering i agila metoder såsom t ex Scrum
 • Planera med ett projektverktyg

Genomföra och avsluta projekt

 • Ta fram en kommunikationsplan
 • Löpande uppföljning av resultat och kostnader
 • Hantera ändringar och tillägg
 • Överlämna projektresultatet
 • Avsluta projektet och sammanställa erfarenheter – måluppfyllelse, efterkalkyl, metodik

Skapa och utveckla projektgruppen 

 • Gruppens sammansättning och utveckling
 • Normer och regler för samarbetet
 • Motivera och uppmuntra gruppen

Leda och arbeta i projekt 

 • Förhandlingsteknik
 • Effektiva möten
 • Att ge och ta emot feedback
 • Tekniker för effektiv kommunikation
 • Självinsikt – det personliga ledarskapet
 • Situationsanpassat ledarskap – styrande eller stödjande projektledare?
 • Konflikthantering – hur förbygger man och löser eventuella konflikter i gruppen?

 

Referenser

 • ”Glad över kursmaterialet och det var ett plus att kunna välja mellan att va plats och gå på distans. Det var en väldigt trevlig grupp kursare. Är väldigt tacksam över att ha fått gått kursen. Den kommer öppna dörrar för mig i framtiden.”
 • ”Bland den bästa utbildningen jag har gått. Teori och praktik som gjorde att jag kunde koppla utbildningen till min yrkesroll.”
 • ”Kursledaren hade en bra balans på det praktiska och teoretiska.”
 • Andra har även varit intresserade av dessa kurser: