HemSök efter kurserPython Programming - Advanced

Python Programming – Advanced

Python är ett interpreterande, objektorienterat, modulärt språk med stor flexibilitet. Syntaxen är enkel och språket är så kraftfullt att man kan utveckla stora projekt i Python. Kursen är en fördjupningskurs i Python.


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
1 dag

Pris
10950 kr

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som kan programmera Python och som vill fördjupa din kompetens inom hur man programmerar effektivt i Python och i de mer komplexa språk- och verktygskomponenteran

Förkunskaper

Deltagarna förväntas behärska Pythonprogrammering.

Språk
Utbildningsmaterialet är skrivet på engelska. Utbildningen kan genomföras antingen på svenska eller engelska.

Innehåll: Python Programming - Advanced

I utbildningen går vi igenom:

 • Pythons modulbibliotek och pip
 • Skapa ordning med virtualenv
 • Requirements.txt och introduktion till pipenv
 • Skriv mindre kod:
  • List, dict och set-comprehensions
  • Lambda-uttryck
  • Iteratorer och generatorer - lazy evaluation
  • @Dekoratorer - Anpassa befintliga funktioner och klasser
  • Kontexthanterare - with
 • Kommandoraden - argparse och click
 • Datafiler och YAML
 • Mallar med Jinja2
 • Dokumentation med Sphinxdoc

Andra har även varit intresserade av dessa kurser: