HemSök efter kurserRcmdr 2 - ANOVA och regression

Rcmdr 2 – ANOVA och regression

Kursen ger en grundlig förståelse för enkla och avancerade modeller i regression och ANOVA.

Under första dagen kommer regression, som är den naturliga fortsättningen på korrelationer, alltså sambandet mellan två numeriska variabler att behandlas. I kursen kommer modeller med en eller flera förklarande variabler att behandlas. Under dag två behandlas ANOVA som är den naturliga fortsättningen på Student’s t-test, alltså jämförelse av gruppmedelvärden. I kursen kommer modeller med en eller flera förklarande variabler att behandlas liksom interaktioner och olika post-hoc test.


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
2 dagar

Pris
12599 kr

Mål:

Att kunna analysera mer avancerade frågeställningar som rör gruppmedelvärden och interaktioner. Enkla och multipla samband mellan variabler ska man också behärska efter kursdagarna och vi vill även att man ska bli säker på när man kan använda sig av resultaten och hur man tolkar dem.  

Förkunskaper:

 Introduktionskursen Rcmdr 1 eller motsvarande förkunskaper i grundläggande statistik.

Rcmdr 2 - ANOVA och regression

DAG 1


ENKEL LINJÄR REGRESSION


MULTIPEL LINJÄR REGRESSION

  • Modeller med kategoriska prediktorer

MODELLVALIDERING

DAG 2

ONE-WAY ANOVA


MULTI-WAY ANOVA


REPEATED MEASURE ANOVA


ANALYSIS OF COVARIANCE (ANCOVA)


POST-HOC TEST

  • Fisher
  • Bonferroni
  • Tukey

MODELLVALIDERING

ICKE PARAMETRISKA METODER