HemSök efter kurserScrum for team members

Scrum for team members

Scrum for team members är en kurs för medlemmarna i ett Scrum team eller de som på något sätt interagerar med Scrum Team och den är även nyttig för alla som är intresserade av att lära sig grunderna i Scrum och hur man kan använda metoden på ett effektivt sätt.

Kursen inkluderar Certifieringen "Scrum Developer Certified (SDC)" som är första certifieringsnivån för Scrum Team-medlemmar och de som interagerar med Scrum Team.  


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
2 dagar

Pris
16900 kr

Målgrupp

För alla som är en del av ett Scrum team, som interagerar med ett Scrum team eller är intresserade av att lära sig grunderna i Scrum 

Mål

Målert med kursen och certifiering  är att säkerställa att Scrum Team-medlemmar, de som interagerar med Scrum team  har tillräcklig kännedom om Scrum för att effektivt kunna arbeta enligt Scrum-metodiken.

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs

Scrum for team members kursinnehåll

Kursen går igenom

 • Grunderna i Agilt och Scrum – Fokus på värderingar och mindset.
 • Aspekterna i Scrum – Vad är det som är viktigt för att få till ett fungerande arbetssätt enligt Scrum?
 • Principerna i Scrum – Vi går igenom de sex principerna som är kärnan i Scrummetodiken.
 • Faserna och processerna i Scrum – Steg för steg tar vi oss igenom de olika faserna inom Scrum och exempel på verktyg och metoder som kan användas som stöd.
 • Hur gör man för att komma igång och hur gör man när organisationen växer?

Kursbeskrivning:

Del 1: Introduktion

 • Agil översikt
 • Scrum översikt
 • Scrum principer
 • Scrum aspekter
 • Scrum processer

Del 2: Organisation

 • Kärnroller i Scrum: Produktägare, Scrum Master, Scrum Teamet
 • Andra roller i samverkan med Scrum Teamet

Del 3: Förankring och beslut

 • Ansvariga roller för förankring och beslut
 • Faktorer som behövs beaktas
 • Verktyg och metoder

Del 4: Kvalitet

 • Definitionen av kvalitet
 • Acceptanskriterier och prioriterad Produktbacklogg
 • Kvalitetsplanering
 • Kontinuerlig integration och takt som håller i längden
 • Kvalitetskontroll och kvalitetssäkring

Del 5: Change/ändringshantering

 • Godkända och ej godkända ändringsbegäran (Change requests)
 • Ändringshantering i Scrum
 • Balansera flexibilitet och stabilitet
 • Hur förändringar hanteras i olika faser

Del 6: Risk

 • Vad är risk?
 • Skillnaden på risk och problem (issues)
 • Risk management proceduren
 • Riskidentifiering
 • Riskbedömning och tekniker som kan användas vid riskbedömning
 • Kommunikation gällande risk
 • Minimera risk med hjälp av Scrum

Del 7: Introduktion till Scrum

 

Del 8: Initieringsfasen

 • Skapa en projektvision
 • Identifiera Scrum Master och intressenter
 • Forma ett Scrumteam
 • Utveckla Epics
 • Skapa en prioriterad Produktbacklogg
 • Genomföra Releaseplanering

Del 9: Planera och estimera

 • Skapa User stories
 • Godkänna och estimera User stories
 • Skapa och estimera aktiviteter (tasks)
 • Skapa en Sprintbacklogg

Del 10: Implementering

 • Skapa delleveranser
 • Genomföra dagliga standups