HemSök efter kurserScrum Product Owner with certification (SPOC)

Scrum Product Owner with certification (SPOC)

Kursen Scrum Product Owner Certified (SPOC) fokuserar på kunskap om Scrum som ger stöd i hur man kan arbeta i en Scrummiljö med fokus på affärsaspekter och intressenter. Product Owner representerar intressenterna och är ansvarig för att säkerställa tydlig kommunikation gällande produkt- eller tjänsteutvecklingsbehov.

Det här går vi igenom på utbildningen:

 • Översikt av Agilt och Scrum – Principer och metoder
 • Scrum rollerna – Vad gör Product Owner, Scrum master och teamet? Roller, ansvar och mandat. Vad gör intressenterna och andra roller utanför Scrum teamet?
 • Detaljerad genomgång av Planering i Scrum. Vi lär oss om olika tekniker, vad som är viktigt att tänka på och hur utmaningar hanteras.
 • Genomgång av de olika faserna i Scrum med fokus på rollen Product Owner.
 • Hur gör man för att komma igång och hur gör man när organisationen växer?

Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
2 dagar

Pris
16900 kr

Förkunskaper

Inga förkrav finns, men det rekommenderas att gå någon av kurserna Scrum Developer Certified eller Scrum Master Certified innan för att få en bättre förståelse för grunderna i Scrum som behövs för den här certifiering

Kursinnehåll

Product Owner är intressenternas röst mot Scrumteamet. Product Owner är också ansvarig för att prioritera och förtydliga förändringsbehoven samt sätta kriterierna för när förändringarna anses som färdiga.

Kursbeskrivning

Del 1: Introduktion

 • Introduktion till kursen

Del 2: Agil och Scrum översikt

 • Agil översikt
 • Agila Manifestet
 • Agila Principer
 • Agila Metoder
 • Scrum översikt
 • Scrum Principer
 • Scrum Aspekter
 • Varför Scrum?

Del 3: Scrumroller

 • Scrumroller
 • Product Owner
 • Scrum Master
 • Scrum Teamet

Del 4: Planering i Scrum

 • Scrumflödet
 • Hantering av och behov i Scrum
 • Prioritering av Produktbackloggen – tekniker
 • Scrumplanering
 • User stories
 • Konceptet Personas
 • Acceptanskriterier
 • Generiska klarakriterier
 • Estimering – tekniker
 • Värde
 • Risk burndown
 • Scrum board

Del 5: Sprintplanering

 • Sprints (från ett Product Owner-perspektiv)
 • Sprintplaneringsmöten - tekniker
 • Estimering – tekniker
 • Sprintbackloggen

Del 6: Implementering

 • Dagliga Standups
 • Sprint Review-möten
 • Sprint Retrospective-möte
 • Förfining av Produktbackloggen

Del 7: Skala upp Scrum

 • Hur man skalar upp Scrum
 • Förflyttning till Scrum