HemSök efter kurserSjälvledarskap - Ta fram det bästa i dig själv och andra

Självledarskap – Ta fram det bästa i dig själv och andra

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_half

Utveckla och utforska dig själv. Fördjupa din insikt i självledarskapets individuella och kollektiva kraft. Få en djupare inblick i fördelar och effekter för dig själv, andra och organisationen.


Utbildningsformer
Classroom

Längd
2 dagar

Pris
18900 kr

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som vill leda dig själv mer effektivt, inspirera andra, utveckla sunda relationer och skapa en samarbetsstark kultur. ”Mitt Självledarskap” är en ledarskapsutbildning som går ett steg djupare för att komma åt det som verkligen driver framgång i din verksamhet. 

Mål

Utbildningens syfte och mål

 • Investera i dig själv och satsa på din personliga utveckling. Ta fram det bästa i dig själv och andra.

 • Identifiera dina signaturstyrkor, hinder och egenskaper - och vad just du behöver för att prestera på topp.

 • Utveckla din förståelse och dina kunskaper om hur tankar, känslor, handlingar och beteenden påverkar dig själv, andra, måluppfyllelse och framgång.

 • Stärk din samarbetsförmåga, prestationskraft och kreativitet. Relatera, inspirera, engagera, innovera och kommunicera aktivt.

 • Med din personliga motivations-, stress-, arbetsstils- och utvecklingsprofil kickstartas din framgångsresa.

Självledarskap - Ta fram det bästa i dig själv och andra

När vår själveffektivitet ökar blir vi effektivare i vår hantering av känslor, tankar och reaktioner. Genom ökad själveffektivitet kan vi frigöra vår potential, motivation och kreativitet. Och när vi utvecklar vår själveffektivitet, utvecklar vi också vår förmåga att reglera och minska stress mer effektivt. Med ökad själveffektivitet skapar vi förutsättningar för stärkt samarbets-, innovations-, lärande- och anpassningsförmåga.

Utbildningen genomförs över 2 lärarledda dagar.

I utbildningen integreras den senaste forskningen, metoderna och verktygen för individuell och social utveckling och kompetens. Vi besvarar frågor som:

- Hur identifierar jag mina personliga drivkrafter?

- Hur hanterar jag stress i relation till min arbetsstil och till andra?

- Hur kan jag förstå mig själv och andra bättre?

- Hur kan jag kommunicera och hantera konflikter mer effektivt?

- Hur stärker jag min samarbets-, innovations-, lärande- och anpassningsförmåga.

Samt möjligtvis det viktigaste i sammanhanget - hur du kan tänka och gå tillväga för att skapa den miljö och de interorganisatoriska relationer som driver framgång, hälsa, glädje och resultat.

Utbildningens innhåll

 • Din utvecklings- och personlighetsprofil kickstartar din framgångsresa. 
 • Stärk din självkännedom och själveffektivitet.
 • Identifiera det som driver dig och din framgång.
 • Utveckla din emotionella- och sociala intelligens.
 • Så blir du en aktiv lyssnare och mästare på kommunikation.
 • Så bidrar du utifrån dina styrkor.
 • Stresshantering och välmående.
 • Frigör potential, arbetsglädje och kreativitet.
 • Stärk prestationskraft och måluppfyllelse.
 • Så samspelar du med olika mål, personer och beslut.
 • Metoder och verktyg för effektivt självledarskap.