HemSök efter kurserSkalbara komponenter i React - fördjupning

Skalbara komponenter i React – fördjupning

När man jobbar med ramverk som React eller Vue är det lätt att i början koda in sig i ett hörn rent tekniskt. Att få ett ramverk att kännas skalbart och smidigt även i stora projekt är lite svårare och ofta inget man upptäcker / förstår i mindre projekt.

I denna kurs ger vi en djup förståelse för hur komponenter bör byggas för att kunna växa med projektets storlek och komplexitet utan kontinuerliga refaktoreringar. Du får en introduktion till metodiken Atomic design samt verktyget Storybook för att bygga skalbara komponenter i React. 


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
2 dagar

Pris
20450 kr

Förväntat lärande

 • Förståelse för hur metodiken Atomic design fungerar och hur denna kan användas för att skapa skalbara komponenter
 • Vad Storybook är och hur det fungerar
 • Hur Storybook kan användas för att skapa skalbara komponenter och få en överblick över vilka komponenter som finns

Central dokumentation

Förkunskaper

Kunskaper inom HTML, CSS och Javascript samt ramverket React. 

Kursplanering: Skalbara komponenter i React - fördjupning

Dag 1

 • Varför är skalbara komponenter viktiga?
 • Metodiken “Atomic Design”
 • Exempel på hur man bygger komponenter med Atomic Design
 • Övningar
 • Code review

Dag 2

 • Storybook
 • Bygga komponenter med Storybook
 • Övningar
 • Code review
 • Ihopknyt & avslut

Ta kontakt med In­for­ma­tors er­far­na ut­bild­nings­ex­per­ter om du är in­tres­se­rad av en födjup­ning av kur­sen.

Förslag på fördjupning

 • Bygga testbara komponenter i Storybook interagera med unit tester

Förslag på djupdykning

Andra har även varit intresserade av dessa kurser: