HemSök efter kurserSparx Enterprise Architect

Sparx Enterprise Architect

Modellera krav och arkitektur med verktyget Sparx Enterprise Architect! En praktisk kurs som kombinerar teori och praktik

Sparx Enterprise Architect är världens mest använda verktyg för att skapa ett effektivt arbetssätt med krav och arkitektur. Verktyget har en kraftfull plattform för modellering, visualisering och design, baserad på UML. Verktyget möjliggör spårbarhet från mål och krav genom verksamhets- och applikationslager hela vägen ner till teknik- och infrastrukturkomponenter. Enterprise Architect ger en robust och effektiv visualisering och möjlighet till samarbete som behövs i dagens stora och krävande modelleringsmiljöer.

Denna tvådagarskurs ger dig en genomgång av verktyget med betoning på hur du använder det för modellering av arkitektur och krav. Vi använder främst ArchiMate i kombination med UML i kursövningarna. Kursen förenar teori och praktik genom case baserade övningar samt erfarenhetsutbyte mellan våra erfarna lärare och deltagarna.

Visuell modelleringsplattform

Med över 740 000 användare över hela världen är Enterprise Architect vanligt förekommande och populärt i en mängd olika industrier och används av tusentals företag och organisationer runt om i världen. Enterprise Architect har stor spridning i såväl näringsliv som offentlig förvaltning och kostar bara en bråkdel av konkurrenternas system.

Modellera arkitektur och krav i praktiken

Denna tvådagarskurs ger dig en genomgång av verktyget med betoning på hur du använder det för modellering av arkitektur och krav. Kursen förenar teori och praktik genom case baserade övningar samt erfarenhetsutbyte mellan våra erfarna lärare och deltagarna.


Plats
Stockholm

Utbildningsformer
Remote
Classroom

Längd
2 dagar

Pris
15950 kr

Förkunskaper och målgrupper

Kursen riktar sig till dig som idag arbetar som kravställare, arkitekt, utvecklare eller program/projektledare inom verksamhet och IT. Inga förkunskaper krävs.

Kursen går ut på att:

 • Få en förståelse för hur Sparx Enterprise Architect fungerar och kan nyttjas
 • Få erfarenhet av verksamhetsanalys och lära sig dokumentera modeller med ett modernt verktyg
 • Kunna generera dokumentation med starkt innehåll och kvalitet
 • Kunna visa hur olika modeller hänger ihop samt åskådliggöra relevanta relationer

Certifiering inom EA

Sparx Enterprise Architect leder inte till certifiering utan till ökade kunskaper inom verktyget.

Om du är intresserad av att utöka ditt CV med en certifiering inom enterprisearkitektur så rekommenderar vi kursen TOGAF Foundation & Certified Blended. Kursen leder till certifiering på nivå 1 och 2, är 3 dagar lång och består av en e-learningdel och en klassrumsdel.

Kursmål

Målet med kursen är att ge nya användare den kunskap och erfarenhet de behöver för att på egen hand kunna använda verktyget och hitta specifika funktioner. Du kan:

 • Hitta i verktygets rika grafiska gränssnitt
 • Med olika tekniker förstå hur modeller (med ex. notationer) kan byggas med ett modernt verktyg
 • Finna korrelationer mellan element i modellerna genom objektorienterad spårbarhet
 • Göra analyser i olika nivåer av modellering
 • Dela med dig av ditt arbete genom att kunna generera bra dokumentation med rikt innehåll

Sparx Enterprise Architect kursinnehåll

Genomgående i kursen varvas teori med praktik, varje del bygger sedan på de föregående modulerna så att en bra förståelse byggs upp stegvis.

Introduktion till kursen

 • Behovet och fördelen med verktyget
 • Typer av arkitektur samt krav
 • Notationsstandarder
 • Varför modellera?

Introduktion till Sparx Enterprise Architect

 • Företaget Sparx Systems
 • MDG teknologier – Sparx Enterprise Architects koppling till omvärlden
 • Grundläggande funktioner
 • Introduktion till gränssnittet

Verksamhetsarkitektur

 • Vad är en verksamhetsarkitektur?
 • Hur kan verksamhetsarkitektur modelleras?
 • Intressenter
 • Organisation
 • Processer

Informationsarkitektur

 • Domänmodellering i Sparx Enterprise Architect
 • Use-Case i Sparx Enterprise Architect

Kravmodellering i Sparx Enterprise Architect

 • Interna och externa krav i Sparx Enterprise Architect
 • Hur kan kravdiagram skapas i Sparx Enterprise Architect?
 • Förändringshantering med hjälp av kravdiagram

Spårbarhet i Sparx Enterprise Architect

 • Spårbarhet från krav till realisering
 • Relationsmatriser
 • Förändringshantering med hjälp av kravdiagram
 • Granskningsfunktion (audit)

In och Ut i Sparx Enterprise Architect

 • Hur skapas en RTF dokumentation i Sparx Enterprise Architect?
 • Hur skapas en HTML-dokumentation i Sparx Enterprise Architect?
 • Utbyta modellinformation via XMI